UA-37066554-1

Jeg skaper viktige steder.

Arkitekttjenester

Min ambisjon er å kunne levere arkitekttjenester på verdensklasse nivå til en pris vi begge er komfortable med. Som kreativ lytter bruker jeg mye ressurser på å involvere deg i utviklingen av prosjektet slik at du blir trygg på valg og stolt av sluttresultatet.

Om befaringen

En svært viktig del av min jobb innledningsvis er å hjelpe deg til å bli tydeligere: å hjelpe deg med å formulere en god og riktig bestilling.

Kommunikasjon og teknologi

Svært mange har problemer med å forstå og ta gode valg basert på tradisjonelle arkitekttegninger. Min erfaring og bevisst bruk av teknologi bringer glede, forståelse og innlevelse inn i prosessen både for byggherre og entreprenører.

Det kan føles komplisert å bestille arkitekttjenester

Arkitektur er i bunn og grunn en fysisk organisering av aktiviteter og opplevelser. Først skaper vi omgivelsene, deretter former omgivelsene oss. Spesielt gjelder dette for våre hjem hvor vi tilbringer mye tid og som skal romme et helt liv i alle fasetter og toner.

Jeg har laget et spørreskjema som har til hensikt å være opplysende, avdekke forventninger, realiteter og følelser slik at vi raskere kommer i gang med relevante diskusjoner...

FIRMAINFORMASON:

Organisasjonsnummer: 982 204 313 MVA
Sentral godkjenning: Tiltaksklasse 2
Forsikring: Gjensidige AS inntil 20 mill. kroner


Medlem Norske Arkitekters Landsforbund

KONTAKT MEG

Ta gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med.

Telefon: 980 929 74
E-post: 
hei@personligarkitektur.no