UA-37066554-1

1. mai 2016 - Kommentarer er skrudd av for Hva koster en arkitekt?

Hva koster en arkitekt?

Jeg liker å påpeke at det endelige resultatet er et hus du skal bo i lenge, kanskje flere tiår, og at investeringen med en arkitekt er marginal i forhold til det du får igjen. Dette utsagnet kan virke noe diffust, men å bygge et hus handler ikke utelukkende om økonomi og antall kvadratmeter. Det handler om at et hjem er ytelse, romlig organisering, funksjonalitet, kvalitet og følelser.

Hva koster en arkitekt?
Det er et godt spørsmål, men vanskelig å svare presist på. La meg for et øyeblikk vri litt på spørsmålet.

Spørsmål: Hva koster en pose med matvarer?

Svar: Det kommer an på hva du putter oppi posen.

Det store spørsmålet blir da ikke hva en arkitekt koster, men hvor omfattende er oppgaven? Noen tomter er vanskeligere enn andre, noen nabolag mer turbulente, dine behov og drømmer endrer seg underveis… alt i alt er det mange variabler som kan påvirke timeforbruket for å “tegne et hus”. Det er her skoen trykker fordi arkitekttjenester er en prosess hvor vi skal vurdere alternativer og finne gode løsninger på dine ønsker og behov.

Denne prosessen er ukjent for de fleste og noe av grunnen til at mange blir usikre og kanskje vegrer seg for å benytte seg av arkitekttjenester. Jeg jobber kontinuerlig med å tydliggjøre denne prosessen og legger ned mye arbeid i oppstarten av hvert prosjekt for å kartlegge dine behov, muligheter og ønsker. Dette for  best å unngå overraskelser sent i prosjektet når endringer er kostbare.

Hvor du virkelig kan spare penger!
Mitt arbeid tar tid og det er vanskelig. Følgelig koster mine tjenester en god del penger. Jeg vil allikevel påstå, innkludert mitt honorar, at prosjektets sluttsum kommer svært gunstig ut. Hvis vi ser bort i fra de åpenbare fordelene med å få et tilpasset hus til deg og omgivelsene, og bare fokusere på de harde økonomiske fakta, så er det virkelig store penger å spare på arealeffektive og gode planløsninger. Dette kan jeg repetere til det kjedsommelige, men det er også her det slurves mest. Hvis man tegner og planlegger en bolig godt kan man ofte redusere arealet betraktelig, men allikevel beholde de samme funksjonene. Ta en typisk enebolig på 300 m2. Hvis den reduseres med 25 m2 (til 275 m2) pga. god planlegging og arealeffektive løsninger så har du spart inn omlag 500.000 kr.*

En halv million!

Det skal fryktelig mange vennetjenester, lukrative rabatter, massiv egeninnsats og billige innkjøp på OBS! for å kunne matche en slik besparelse. Bygg en god bolig med gode og romslige oppholdsrom, men med lite død – og gangarealer. Så kan du heller bruke 500.000 på større vindu, et ekstra rom, eller gode materialer som både er vedlikeholdsfrie og varer lengre.

Her kan du lese mer om hvordan det er å jobbe med Einar Wahlstrøm MNAL.


*Forutsetter gjennomsnittlig byggekost per m2 nybygg på omlag 20.000 kr.

Published by: Einar Wahlstrøm in Ofte stilte spørsmål

Comments are closed.