UA-37066554-1

Prosessen med meg

En svært viktig del av min jobb innledningsvis er å hjelpe deg til å bli tydeligere: å hjelpe deg med å formulere en god og riktig bestilling. Dette innledende arbeidet er svært viktig for et vellykket resultat og er en prosess jeg fører alle mine kunder igjennom.

Jeg tar oppdrag i hele Norge og jobber utelukkende med eneboliger og ombygginger for private byggherrer. Omtenksomme, personlige og innholdsrike hus er min spesialisering og lidenskap.

Etter 10-15 år i jobb som sivilarkitekt ved ulike kontorer i Norge valgte jeg å ta to sabbatsår hvor jeg utdannet meg som tømrer. Denne uvanlige kombinasjonen har gitt meg et annet perspektiv og forståelse for det å være arkitekt. På den ene siden håndverket, manuelt arbeid og det fysiske slitet. På den andre siden høyteknologi, idé og prosess.

Utdannet ved:
Sivilarkitektstudiet - NTNU
Mellomfag filosofi - NTNU
Master of Architecture - ESARQ

Tømrer - Byggskolen

Arkitektkontoret ble etablert i 2001.

#1

Befaringen

I utgangspunktet starter prosjektet med en befaring, men det er best at vi snakker litt sammen om grunnleggende tanker og behov først.

#2

Forarbeidet

Etter befaringen, basert på våre samtaler og en god oppdragsbeskrivelse, går jeg igang med et begrenset forarbeid. Dette arbeidet har til hensikt å gi deg en pekepinn på utforming og omfang uten at det legges ned mange arbeidstimer.

Mange blir også i denne fasen ytterligere bevisst egne ønsker ettersom det er enklere å kritisere et konkret forslag enn å diskutere løse ideer.

#3

Skisseforslaget

Etter at forarbeidet er gjort og vi er blitt bedre kjent, går prosjektet nå inn i en av de viktigste og en svært krevende fase. Alle tidligere tanker og ideer fra forarbeidet om rom, funksjon, logistikk, atmosfære og karakter skal settes sammen til en helhet som fungerer både funksjonelt og estetisk.

Dette er en prosess som jeg må styre selv! For å være kreativ og gjøre en god jobb må jeg kunne være konsentrert og uforstyrret om oppgaven i lengre tid av gangen. Samtidig forstår jeg veldig godt mine kunders behov for tilbakemelding og nyskjerrighet for hvordan prosjektet utvikler seg. For å balansere disse ønskene har jeg helt siden kontoret ble startet hatt fokus på å lage en strukturert prosess som åpner og lukker for kommunikasjon på de riktige tidspunktene og med relevans ift. prosjektets utviklingsnivå.

#4

Søknad og anbud

Frem til nå har arbeidsprosessen vært dominert av deg og meg. Når skisseprosjektet er ferdig skal jeg forberede for nabovarsel, byggesøknad og utsendelse av anbudsdokumenter. Nå involveres flere mennesker og mange av de er ukjente.

Denne perioden er for din del ofte preget av venting, men det kan være lurt å benytte tiden til å lage et ordentlig anbudsdokument som kan sendes ut når prosjektet godkjenens av kommunen. Anbudsdokumentet er et viktig dokument fordi det sikrer at alle håndverkere gir pris på samme grunnlag.

!

 

Det er alltid flere risikomomenter ved å bygge, noen tekniske og ofte mellommenneskelige. En stor del av min jobb er å navigere prosjektet fremover og løse problemene som oppstår underveis. Noe dukker alltid opp, slik som det er i alle prosesser hvor man skal skape noe nytt.

#5

Byggefasen

Det er ikke til å unngå at dette er en spennende tid og det å bygge et hus er nytt for de fleste. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler villig sine erfaringer, naboer kommenterer og kommunen kommer med krav. På byggeplass er ingen av de involverte 15-30 håndverkerne særlig godt kjent med hverandre. De skal nå bygge boligen din. Dette er en utfordring på mange områder, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.

Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og vårt ansvar å formidle våre intensjoner til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Dette er arbeid,- og detaljtegningens funksjon!