UA-37066554-1

Prosjekt
Enebolig, Hovden

Et hjem og hus som skal tilpasse mange ulike livsfaser, kanskje rullestol, plasskrevende hobbyer, ungdomstid, samt storinnrykk av familie og fest. Familien ønsket en enebolig med 3 stuer, 12-16 sengeplasser, 5 parkeringsplasser, 3 bad og være planlagt for et langt og variert liv. Alt på 1 mål tomt og et særdeles nøkternt budsjett.

Plassering av bolig og garasje på tomten gir tre forskjellige uteområder som alle innbyr til ulike aktiviteter og atmosfære, hvor bla. eksisterende steinrøyser og treklynger er ivaretatt og utnyttet.