UA-37066554-1

Prosjektet er på skissestadie.

Prosjekt
Ombygging av typisk kataloghus fra 70-tallet.