UA-37066554-1

Som mange familier jeg treffer og som tar kontakt med meg for å få hjelp så har huset blitt bygd og tegnet av et lokalt tømrerfirma. Noen år etter innflytting, og i dette tilfellet under bygging, finner eier ut at boligen er upraktisk og uten helt grunnleggende kvaliteter. Eier er modig som tør å innrømme dette for seg selv: At mange feil valg ble tatt helt i starten. Noen valg, slik som plassering av trapp, inngang og kjøkken er her grunnleggende plassert feil og ringvirkningene av dette har resultert i et hus som eier nå har bestemt seg for å bygge om.

Etter mange forsøk, staget hodet et utall ganger i veggen, var løsningen til slutt tydelig og åpenbar. Med noen mindre inngrep og godt innenfor det budsjett som eier la til grunn, fant jeg en organisering som både forbedret planløsningen og skaper et bygg som kan bli et hjem for en familie.

Prosjekt
Ombygging av eksisterende enebolig i Sola kommune.