UA-37066554-1

Prosjekt
Ombygging av eksisterende enebolig, Bryne.

Ombygging av kataloghus fra 1980 i et byggefelt på Bryne, Jæren.

Tomten er over to nivå hvor adkomst er på nedsiden mot nordvest.Familien ønsket å bygge om eksisterende enebolig, men samtidig bevare kjeller, grunnmur og store deler av eksisterende yttervegger av økonomiske hensyn. Det ble etterhvert bestemt at deler av eksisterende bolig skulle rives for å gi plass til bedre utearealer. Behov for flere soverom og mer arealer for bod/verksted ble plassert henholdsvis i nytt påbygg og utvidelse på nedre bakkeplan.

Prosjektet er til søknadsbehandling hos kommunen.