UA-37066554-1

Prosjekt
Hage og uteområder, Jæren

Prosjektomfang er særdeles omfattende og inneholder bla. full rehabilitering av eksisterende bolig, tilbygg, drivhus, uthus, anneks og verksted/kontor. I tillegg detaljert hageplan og bearbeidelse av eksisterende landskap. Prosjekt av denne karakter går i etapper over flere år, da spesielt pga. hage og utprøving av vekstvilkår for trær og planter. Tomten er omlag 4 mål og svært utsatt for vind.

Alle bygninger er organisert som et tun med åpning mot nord. Dette er uvanlig, men omliggende landskapsformasjon skaper dominerende vindretning fra sør. Tomten blir allikevel badet i sol døgnet rundt og uthus plassert i sør gir godt le for vind som ellers ville ødelagt beplantning.

Hovedmateriale på kledning er kjerneved av lerk fra Eikeland Sagbruk. Takstein av tegl og gjenbruk av gammel lokal teglstein på vegg. Hage og plateplan er prosjektert sammen med Hafsahl Hageplan.