Sakte arkitektur fra rurale Jæren, arbeider over hele Norge.

Jeg skaper viktige steder for personer som stiller krav til boligens kvaliteter, materialbruk og tilpasning til stedet.

Mer om hvordan jeg jobber som arkitekt her.

OMBYGGING AV TYPEHUS

Enebolig | Smøla kommune
Byggesøknad godkjent

Det står et brunmalt hus på et nes. Huset ble bygd på 80-tallet, og er et tidstypisk typehus. Men, for noen år siden skiftet det eier.

De nye eierene er veldig glade i stedet, og den ene av dem har vokst opp i huset, men familien på fire syntes boligen var unødvendig stor. Arealer var dårlig utnyttet, enkelte rom ble ikke brukt, og det var mye å holde rent.

Familien opplever også, etter å ha bodd på tomten i noen år, at huset står feil plassert. Blåser det kraftig finner de ikke le. Sitter de i stuen er vinduene vendt bort fra utsikten. Men, de ønsker å bli boende. Familien vil utnytte de kvaliteter som huset og tomten gir.

ENEBOLIG I MASSIVTRE

Enebolig | Kongsberg kommune
Under bygging

Noen kilometer utenfor Kongsberg sentrum, i et nytt byggefelt, ligger en tomt høyt hevet over bilveien. Terrenget virket - ved første øyekast -   både bratt, komplisert og utfordrende.

Før familien tok valget om å kjøpe tomten gjorde vi noen enkle landskapsanalyser slik at familien kunne vurdere fordeler og bakdeler. Det ble raskt tydelig at tomten ga mulighet til både panoramautsikt og usjenerte utearealer, samtidig. Ettertraktede kvaliteter midt i et byggefelt.

 

Byggeblogg: @sommerfuglhuset

HYTTE FOR ÈN MANN

Hytte | Kvam kommune
På skissestadiet

Langs fylkesvei syv ligger et sted som heter Øystese. Navnet kommer fra gammelnorsk og betyr "det hellige stedet for gudstilbedelse". På en naturlig fjellhylle, høyt hevet over Hardangerfjorden, ligger tre graver fra tidlig vikingtid. Bare hvis du er lokalkjent finner du plassen. For en enslig mann, som ønsker et sted for seg selv, er dette en ideell plass.

Men, han ønsker ikke å være alene hele tiden. Hytten må være romslig nok slik at både venner og familie kan bo der en periode.

HAGE PÅ SLETTENE

Hage | Time kommune
Hagen er nå ferdig opparbeidet.

Hovedstrukturen ble etablert tidlig, og det er gjort mange små og store endringer underveis, men hagen har fått utvikle seg i et rolig og naturlig tempo.

 

Prosjektet er gjort i samarbeid med gartner Christina Hafsahl.

RENOVERING AV HYTTE

Hytte | Sandnes kommune
Ferdigstilt

Den eksisterende hytten utnytter ikke det omkringliggende landskapet optimalt og er plassert feil på tomten. Riktignok står bygget på et nes med spetakulær utsikt over Gandsfjorden, men vinduer er små og mot feil himmelretning. I tillegg er hytten uisolert.

De nye eierne ønsker seg en hytte som de kan benytte hele året, få bedre kontakt med landskapet, og flere sengeplasser til venner og familie. Fordi hytten ligger i et landskapsvernområde er det ikke mulig å bygge nytt, men vi kan renovere innenfor det eksisterende fotavtrykket.

LITEN BOLIG TIL SMÅBARNSFAMILIE

Enebolig | Sandnes kommune
Ferdigstilt

I Sandnes sentrum, på en høyde over byen, arvet familien en tomt. Det er en liten tomt, men stor nok til å bygge er lite hus.

Småbarnsfamilien ønsker seg et funksjonelt hus for to voksne med to små barn, men også gjesteværelse, kontor og et lite mikrobryggeri.

I alle hus er innsyn og utsyn viktig, men når tomten er liten kommer nabobygg spesielt tett på og plassering av vindu blir spesielt viktig. Både for å utnytte utsikten og de lange siktlinjene, men også for ivareta  privatliv og hindre innsyn.

SKRIVESTUE I EN BRATT SKRENT

Anneks | Kvam kommune
På skissestadiet

Særdeles bratt tomt med orkesterplass over Hardangerfjorden.

Et rom med takhøyde.
Et sted å arbeide.
Et sted å sove.

Helt alene.

Skrivestuen og den lille hytten utgjør én enhet. De kan stå hver for seg, men sammen danner de et tun.

VINKELHUS I SKRÅTT TERRENG

Enebolig | Kongsvinger kommune
Byggesøknad er godkjent

Utenfor Kongsvinger sentrum har kommunen etablert ett nytt byggefelt. For å komme dit kjører du først igjennom en tett furuskog, men  etterhvert kommer du frem til en innsjø og landskapet åpner seg. I en vestvendt skråning, en kort spasertur opp fra vannet, har småbarnsfamilien bestemt seg for å bo.

I et boligområde, hvor hus ofte er omgitt av naboer på alle sider, er avstand til nærmeste hus viktig. Gjennomtenkt plassering av vindu og beplatninger er andre virkemidler man har til rådighet for å skjerme om privatlivet, men for denne familien var det mulig å kjøpe nabotomten som buffer mot nærmeste nabo.

ENEBOLIG I BRATT TERRENG

Enebolig | Asker kommune
Under bygging

Stedet er en oase - det var ihvertfall mitt førsteinntrykk - midt i et byggefelt. Men, ofte er det en årsak til at slike tomter ikke blir solgt.

Her var det flere grunner:

  • landskapet er særdeles bratt (fall er 2:1)
  • ovenfor ligger et vann som (i år med mye nedbør) vil renne over og skylle over tomten
  • tomten ligger delvis i en flomsone
  • utrydningstruede amfibier bruker tomten til vinterdvale

Slike utfordringer kan skremme mange, og det krever mot å investere i en slik tomt, men samtidig er det disse usikkerhetsmomentene som gir stedet særpreg. Her finner vi salamandere, rådyr og et rikt dyreliv tett på storbyen. Det er et frodig og innholdsrikt sted som inviterer til lek og utforskning. Et sted hvor naturen kommer tett innpå hverdagslivet.

OMBYGGING AV BLOCK WATNE HUS

Enebolig | Bærum kommune
Under bygging

I et etablert byggefelt har familien kjøpt et Block Watne hus fra 70-tallet. Kataloghus ble på den tiden bygget for en annen familiestruktur, med andre prioriteringer, og de nye eierne ønsker å bygge om.

I hovedtrekk ønsker de  å utnytte kjelleretasjen for å få plass til flere soverom, men det er også viktig å etablere bedre kontakt mellom hage og stue. Som typisk for kataloghus ligger hovedetasjen en liten meter over hagen. En slik løsning gir mulighet for kjellervindu, men samtidig mister hovedetasjen kontakt med hage. Dessverre tillater kommunen verken påbygg eller tilbygg, og alle endringer vi gjør må være innenfor husets eksisterende yttervegger.

DRIVHUS I HAGEN

Hage | Sandnes kommune
Utsatt på ubestemt tid

Under noen store trær, i et neglisjert hjørne av hagen, ønsker de å lage et drivhus. Et sted hvor hun kan dyrke grønnsaker og stelle blomster, men samtidig en hagestue som inviterer til en kopp te med kake. 

Drivhuset er:
- grovt nok til å spyles med en hageslange
- fint nok til å møbleres
- så enkelt at de kan bygge det selv

 

Prosjektet er gjort i samarbeid med gartner Christina Hafsahl.

OMBYGGING AV GAMMELT TREHUS

Enebolig | Vestby kommune
På skissestadiet

Når du kjøper et hus som er hundre år gammelt, og tidligere eiere har gjort lite oppussing, er boligen overmoden for renovering.

Men det er sjelden nødvendig å rive alt og mye som ble bygd i forrige århundre er fremdeles bra. Hvis du kan akseptere at noen vegger er ute av lodd, at gulvet ikke er helt i vater, er mange gamle bygg et godt utgangspunkt.