Jeg opplever at mange er litt usikre på hva de kan forvente, eller hva som forventes, når arkitekten kommer på befaring.

Før befaring

Før arkitekten kommer på befaring har dere antagelig hatt en del epost-vekslinger sammen og snakket litt om deres behov og tanker rundt byggeprosjektet. Disse samtalene resulterer ofte i det vi arkitekter kaller et romprogram. Dette er et dokument som inneholder antall rom, arealer og litt om bruken. Under en befaring vil arkitekten forsøke å komme litt under overflaten av det rent pragmatiske, som areal og funksjon. For eksempel er det noen kvaliteter ved tomten som dere setter spesielt pris på? Ett gløtt til fuglebrettet fra badet? Lukten av syrinen ved inngangsdøren? Viktig å kunne se barnas lekeplass fra kjøkkenet?

Slik informasjon er vanskelig å fange opp ved en kort befaring, men det er viktige kvaliteter i hverdagen. Ikke vær redd for å formidle dette til arkitekten! Før befaring er det flott hvis dere har tenkt litt igjennom:

  • Hvor kommer vinden oftest ifra? 
  • Noen naboer som kan være til bry?
  • Støy?
  • Har dere noen ressurser som kan benyttes? For eksempel tilgang til rimelig og god murstein, en flink håndverker i familien... ?
  • Finnes det noen relevante bedrifter i nærområdet, for eksempel et sagbruk eller steinbrudd?
Arkitektens skisse fra befaring. Det handler også om å se et helt område, ikke bare en tomt.

Under befaring

Som en del av befaringen vil arkitekten ofte bruke litt tid alene på tomten for å dokumentere. I hovedsak er det fotografering av tomtens eksisterende bygg og tilstøtende gateløp, men bilder også brukes aktivt i senere arbeid, f.eks. i byggesøknader. En god og samvittightesfull arkitekt vil også være opptatt av farger, teksturer, siktlinjer, vegetasjon  osv. i området

Alt-i-alt er det en ganske vidtspennende samtale du skal ha med arkitekten som vanligvis tar ca. to-tre timer. For mange kan det nok være lurt å ha ordnet med barnepass.

Etter befaring

Alle arkitekter vet at det kan være vanskelig å formidle en hel masse med tanker og drømmer om sitt nye hjem i løpet av disse få timene. Tiden er for knapp og tanker kan være umodne. Husk at en befaring er starten på en prosess og det vil være mange flere muligheter for dere å komme med innspill senere.