Det er arkitektens intensjon at sluttresultatet skal bli så  bra som overhodet mulig og at prosjektet realiseres så tett opptil tegninger og innenfor budsjett som mulig. For at arkitekten skal kunne skape det huset du ønsker deg så er det viktig at din bestilling er god og at du har realistiske forventninger. Det kalles bestillerkompetanse og den er ofte mangelfull hos de fleste.

Nå skal det sies at det er ikke enkelt å bestille arkitekttjenester ettersom det er en omfattende tjeneste og et komplisert "produkt" å bestille, men innledningsvis er det lurt å formidle til arkitekten noen grunnleggende tanker.

Logistikk og fremdrift

Hvilken holdning man har til å bygge eller renovere avhenger også av hvilken livsfase man befinner seg i. Noen vet at de kun vil bo noen år i huset, mens andre planlegger et hjem for resten av livet.

 • Hvor lenge regner du med å bo i boligen?
 • Har du noen behov som du vet vil endre seg innen kort tid?
 • Når bør byggeprosjektet være ferdig?
 • Kan du bo et annet sted mens byggearbeidet pågår?
 • Er noen deler av prosjektet mindre viktig enn andre, f.eks. garasjen?

Omfang og økonomi

Hvis vi antar gjennomsnittlig byggekost på 25.000 kr/m2 så vil regnestykket nedenfor gi en grov pekepinn på totalkostnad. Er dette innenfor din økonomiske ramme?

Antall m2 x 25.000 kr/m2 =    kr

Dine ressurser

Personlig er jeg som arkitekt stor tilhenger av å benytte det man har, gjerne lokale ressurser. Har du noen:

 • ressurser på tomten som kan være relevant å bruke, f.eks. en gammel steinmur eller en haug med murstein?
 • ressurspersoner som dere vurderer å bruke: f.eks. en flink murer i familien?
 • lokale ressurser, f.eks. finnes det et sagbruk, steinhuggeri, skiferbrudd el. i nærheten?

Dine forventninger

Å bygge, om det er lite eller stort, er en prosess med mange følelser og forventninger. Hvis sluttresultatet skal bli virkelig bra, i motsetning til middelmådig, så må arkitekt og byggherre dra i samme retning.

 • Hva er det du frykter mest med den prosessen du vurderer å gå inn i?
 • På hvilken måte kan arkitekten hjelpe deg å fjerne eller minske denne usikkerheten?
 • Hva forventer du av arkitekten?

Vær personlig

Du skal jobbe sammen med arkitekten i lang tid fremover, så bruk god tid på dette. Still spørsmål og ikke vær redd for å dele den emosjonelle siden av prosjektet med arkitekten. Dykk under den pragmatiske overflaten av "Jeg vil ha et påbygg!» når du egentlig ønsker "et rom hvor jeg kan trekke meg bort for en stund og føle at jeg sitter i toppen av et tre.».

Kan du huske eller beskrive et rom du har trivdes særlig godt i, et rom du husker med glede? Hva var det som gjorde dette rommet så spesielt for deg?