Miljøvennlig husbygging
Navigasjon

Miljøvennlig husbygging

Du kan kjøpe en haug med tekniske duppe-ditter som sparer deg og miljøet for noen kilowatt, men hvis ikke hovedprinsippene er på plass er det som en dråpe i havet.


Bygg akkurat passe stort.

Det aller, aller viktigste er å bygge så lite som mulig! Innerst inne skjønner alle dette, men det er min erfaring at det er dette som er vanskeligst for mennesker å akseptere fordi de tror at det ødelegger for drømmer og gir dårligere komfort.

Men det er ikke alltid slik at mindre areal nødvendigvis betyr et trangt hus. Gode arkitekter vet at med god planlegging og en dose erfaring kan man skape rom som er godt utnyttet og organisert slik at arealbruk blir effektiv, men samtidig oppleves romslig. Allikevel, gå nøye gjennom dine egne romkrav og kutt maksimalt. Foruten at små hus er rimeligere å bygge, innebærer de reduserte miljøbelastninger gjennom hele byggets livsløpe. Jo mindre bygget er, desto mindre materialer behøves. Færre arbeidstimer, mindre vedlikehold og lavere energiutgifter. Listen med positive gevinster er nesten endeløs.


Bygg fleksibelt.

De fleste av oss lever liv med skiftninger i økonomi, familiestørrelse og helse. Hold mulighetene åpne for senere utvidelser, tilpasninger og endringer allerede i planleggingsfasen, f.eks. ved at innvendige vegger gjøres flyttbare eller enkle å rive. Dette innebærer små ekstrautgifter i selve byggefasen, men vil på sikt gi større frihet med lavere kostnader og ressursbruk. 
Bygg robust.

Sørg for at alle materialer og tekniske løsninger har høy kvalitet. Forsøk derfor helt fra starten av planleggingen å sette av penger til ordentlige kvalitetsmaterialer. Gode materialer gir lavere ressursforbruk i bruksfasen, lang levetid og redusert slitasje, samt generelt en bedre kvalitetsfølelse i hjemmet ditt.


Tilpass bygget til tomten.

Plasser bygget riktig på tomten. Orienter huset ift. vei og utsikt, men også i forhold til sol og lokal vind. Ved å tilpasse bygget til tomta kan behovet for sprengning minimeres og kostnader spares. Still deg spørsmålet: Skal jeg presse inn huset på tomten, eller skal jeg forsøke å finne en løsning som ivaretar mine behov, men også tar hensyn til eksisterende landskap og natur?