Miljøvennlig husbygging
Navigasjon

Miljøvennlig husbygging

Du kan kjøpe en haug med tekniske duppe-ditter som sparer deg og miljøet for noen kilowatt, men hvis ikke hovedprinsippene er på plass er det som en dråpe i havet.

 Bygg akkurat passe stort.


Det aller, aller viktigste er å bygge så lite som mulig! Innerst inne skjønner alle dette, men det er min erfaring at det er dette som er vanskeligst for folk å akseptere fordi de ofte tror at det har en negativ påvirkning på deres drømmer og komfort. Men det er ikke alltid slik at mindre areal nødvendigvis betyr et trangt hus. Alle arkitekter vet at med god planlegging og en dose erfaring kan man skape rom som er godt utnyttet og organisert slik at arealbruk blir effektiv men samtidig oppleves romslige. Allikevel, gå nøye gjennom dine egne romkrav og kutt maksimalt. Foruten at små hus er rimeligere å bygge, innebærer de reduserte belastninger innen alle miljøaspekter gjennom hele livsløpet. Jo mindre bygget er, desto mindre materialer behøves. Færre arbeidstimer, mindre vedlikehold, mer hage og lavere energiutgifter. Listen med positive gevinster er nesten endeløs…

Bygg fleksibelt.

De fleste av oss lever liv med skiftninger i økonomi, familiestørrelse og helse. Hold mulighetene åpne for senere påbygginger, tilpasninger og endringer allerede i planleggingsfasen, f.eks. ved at innvendige vegger gjøres flyttbare eller enkle å rive. Dette innebærer små ekstrautgifter i selve byggefasen, men vil på sikt gi større frihet med lavere kostnader og ressursbruk. Bygg robust.

Sørg for at alle materialer og tekniske løsninger har høy kvalitet. Forsøk derfor, helt fra starten av planleggingen, å sette av penger til ordentlige kvalitetsmaterialer. Gode materialer gir lavere ressursforbruk i bruksfasen, lang levetid og redusert slitasje, samt generelt en bedre kvalitetsfølelse i hjemmet ditt. Bruk mest mulig av materialer basert på fornybare råvarer, som trevirke, og utnytt gjenbruksprodukter om mulig. Eksempler kan være taktekking av tegl eller skifer.

Tilpass bygget til tomten.

Plasser bygget riktig på tomten. Orienter huset ift. vei og utsikt, men også i forhold til sol
og lokal vind. Ved å tilpasse bygget til tomta kan behovet for sprengning minimeres og kostnader spares. Still deg spørsmålet: Skal jeg presse inn drømmehuset på tomten, eller skal jeg forsøke å finne en løsning som ivaretar mine behov, men også tar hensyn til eksisterende topografi og vegetasjon? Før i tiden brukte man sunn fornuft når man plasserte et bygg på en tomt. Nå brukes dynamitt og gravemaskin.