C H R I S T I N A H A F S A H L C H R I S T I N A H A F S A H L

En hage skal være personlig, og den skal fungere i hverdagen.

En hage blir ikke til over natten, men det er fint å jobbe etter en plan. Jeg er hageplanlegger og gartner.

En hage blir ikke til over natten, men det er fint å jobbe etter en plan. Jeg er hageplanlegger og gartner.

En hage blir ikke til over natten, men det er fint å jobbe etter en plan. Jeg er hageplanlegger og gartner.

Det er altid noe å gjøre i hagen. Les om min hagekalender her.

Gartner Christina Hafsahl

+47 980 354 67            @personlighage          post@personlighage.no