Einar Wahlstrøm MNAL
Navigasjon

Hva bør et anbud inneholde?

Det første man må avklare er: Hva er hensikten med anbudet?

Dette kan virke banalt ettersom det er selvsagt at man skal bruke det for å hente inn priser fra forskjellig entreprenører. Men bruk ett minutt på å sette deg inn i håndverkerens ståsted.

Håndverkere mottar prisforespørsler ukentlig, enkelte daglig. Veldig mange private byggherrer sender ut en rask og uforpliktende epost med spørsmål om pris, kanskje sammen med noen skisser eller tegninger. Personen i andre enden vil da sannsynligvis gi et raskt svar, et skudd fra hofta, på slike prisforespørsler. Det prisoverslaget entreprenøren da oppgir vil ofte være svært lav. Dette for å fremstå attraktiv da de vet at du driver å leter rundt i håp om å få en god pris.

 

Hva skal man da gjøre for å få en riktigere pris?
Lag et dokument som beskriver prosjektet i hovedtrekk og legg til 15% på totalsum som økonomisk buffer.

Kort og greit, et anbudsdokument for budsjettpris bør inneholde:

  • Et bilde og et situasjonskart over tomten.

  • Plan, snitt og fasadetegninger med hovedmål påført.

Dette behøver entreprenør primært for å kunne danne seg et inntrykk av omfang, men og for å måle lengde på vegger og beregne omtrentlige materialmengder, f.eks antall m2 takstein

Videre bør dokumentet inneholde:

  • En enkel oversikt over antall og størrelse på dører/vinduer som skal kjøpes inn.

  • Beskrivelse av hovedmaterialer og overflater i alle rom (gulv/himling/vegger). Dette kalles et romskjema. Ønsker du å male selv, skriv det på.

  • Vilkår for oppføring av bygget. Hvem forsikrer huset under bygging, hvem betaler for levering av avfall, tidsfrister osv. ?

  • Teknisk utførelse. Skal du ha vannbåren varme i alle gulv, type pipe, balansert ventilasjon osv. ?


Men pass på…
Det er lett å la seg rive med og skrive altfor mye! Mange små og mellomstore håndverkerbedrifter har ikke egne ansatte som regner på anbud. Det er ofte noe ledelsen gjør etter en lang arbeidsdag innimellom alt annet. Er beskrivelsen for detaljert orker de rett og slett ikke med mindre jobben du tilbyr er svært attraktiv.