Featured Image

Få mest mulig ut av anbudet

Håndverkere mottar prisforespørsler ukentlig, og noen bedrifter får flere henvendelser daglig. Dersom du ønsker en realistisk pris og en prisantydning som gir deg muligheten til å planlegge, bør du utarbeide et dokument som beskriver prosjektet godt.

Ditt anbudsdokument bør inkludere:

  • Bilder og situasjonskart.
  • Plan-, snitt- og fasadetegninger.
  • En oversikt over antall og størrelse på vinduer og dører.
  • Beskrivelse av overflatematerialer for alle rom.
  • Generelle betingelser for byggingen (f.eks. hvem forsikrer huset under bygging, hvem betaler for levering av avfall, tidsfrister og lignende).
  • Hvilke tekniske installasjoner er nødvendige? (f.eks. solceller, balansert ventilasjon og lignende).

Ikke bli for detaljert
Vær imidlertid forsiktig, da det er enkelt å gå for detaljert til verks. Mange mindre og mellomstore bedrifter har ikke egne ansatte til å regne på anbud. Det er noe byggmesteren gjør etter endt arbeidsdag, gjerne søndag kveld. Hvis beskrivelsen er for detaljert, kan du risikere å motta et kunstig høyt prisoverslag.

Med en godt utarbeidet beskrivelse og et ryddig anbudsdokument, kan håndverkeren gi deg en realistisk prisantydning. Det er likevel klokt å ta høyde for variasjoner og uforutsette utgifter. En prisantydning er ikke juridisk bindende for håndverkeren, men prisen skal ikke overstige den avtalte summen betydelig (normalt ikke mer enn femten prosent). Dette gir håndverkeren noe fleksibilitet, samtidig som du kan forvente at prisantydningen vil være i tråd med den endelige prisen.

Videre lesning

Artikler:

Kom i gang:

For å hjelpe våre kunder har vi laget en guide som gir deg kunnskapen du trenger for bedre å samarbeide med en arkitekt og håndtere et byggeprosjekt.

Last ned Kom i gang-guide.