Featured Image

Hva er et realistisk budsjett?

Et realistisk budsjett er helt essensielt i alle byggeprosjekter. Derfor spør vi alltid kunden, i vår aller første samtale, om de har noen tanker om budsjettet. Dette hjelper oss å forstå begrensningene bedre.

Felles forståelse
Samtaler om penger kan være vanskelige, men de er viktige. Vi mener det er til det beste for kunden å starte prosjektet med en felles forståelse av kostnadene.

I starten, når mye fortsatt er uklart, er det umulig å gi et konkret tall på kostnadene. Men man må starte ett sted… Vi bruker da vår erfaring fra lignende prosjekter som referanse. Selv om det er store forskjeller mellom familier og deres prioriteringer, har dette vist seg å være et godt utgangspunkt.

Bevisste budsjettbeslutninger
En vanlig tommelfingerregel for å estimere totalkostnaden for et byggeprosjekt er 35-45000 kr per kvadratmeter. Dessverre er en slik generell antagelse lite nyttig etterhvert som prosjektet utvikler seg. Da trenger man flere detaljer og spesifikk innsikt i hvor det kan kuttes kostnader.

Når prosjektet modnes, beslutninger er tatt og arkitekten har utarbeidet tegninger, blir det enklere å fastslå et budsjett. Ved vårt arkitektkontor lager vi et dokument som beskriver byggearbeidene, ett grovanbud, som vi sender ut til utvalgte entreprenører. Dette er entreprenører vi har god erfaring med og som vi vet ikke opererer med lurepriser. Grovanbudet, sammen med tegningene, inneholder en arbeidsplan slik at vi kan være sikre på at alle priser det samme prosjektet. Dette reduserer risikoen for misforståelser og gir en god indikasjon på hva den endelige investeringen sannsynligvis blir.

Dette er trinn tre i prosessen vår.

Verdien av å engasjere en arkitekt
Arkitektur handler mye om kreativitet, men også om disiplin. Når du engasjerer en arkitekt, engasjerer du ikke bare kreativitet og visjon, men også den ekspertisen som trengs for å ta et prosjekt fra idé til ferdig bygg på en smidig måte. Dette gir deg mer kontroll og trygghet om at resultatet blir vellykket.

Videre lesning

Artikler:

Kom i gang:

For å hjelpe våre kunder har vi laget en guide som gir deg kunnskapen du trenger for bedre å samarbeide med en arkitekt og håndtere et byggeprosjekt.

Last ned Kom i gang-guide.