MNAL
Navigasjon

Hva koster arkitekttjenester?

Noen mener at det å benytte en arkitekt er en kostbar affære. Det virkelige spørsmålet er om du har råd til ikke å bruke en arkitekt?

Det krever tid og engasjement å bygge hus. Arkitekters timerate er ofte ikke så høye som mange tror. Vanlig timehonorar ligger mellom 900-1400 kroner eks. mva, og sluttsummen kommer an på hvor mange timer arkitekten bruker. Noen tomter er vanskeligere enn andre, noen nabolag er mer turbulente og behov kan endrer seg underveis. Alt i alt er det mange variabler som kan påvirke timeforbruket for å tegne et hus. Og det er her skoen ofte trykker fordi det å være arkitekten for et hus er mye mer omfattende enn å finne gode planløsningene og så tegne de ned på papir. Det er en prosess, hvor alternativer og muligheter skal drøftes, problemer oppdages og naboer er ikke alltid det man tror de er. Å tegne et hus er en prosess mellom arkitekt og eier. Det er denne prosessen, som til slutt ender opp med et sett av tegninger som man kan bygge etter man betaler for når man engasjerer en arkitekt.

Vi arkitekter liker å påpeke at det endelige resultatet er et hus du skal bo i lenge, kanskje flere tiår, og at investeringen med en arkitekt blir marginal i forhold til det du får igjen. Dette utsagnet kan virke noe diffust, men et konkret eksempel er hvis en arkitekt tegner og planlegger en bolig godt kan man ofte redusere arealet betraktelig, men allikevel inneholde de samme funksjonene. Ta en typisk enebolig på 300 m². Hvis den reduseres med 30 m² (10%) pga. god planlegging og arealeffektive løsninger så har du spart inn omlag 700-900.000 kr. I underkant av 1 million! Det skal fryktelig mange vennetjenester, enormt lukrative rabatter, massiv egeninnsats og utallige billige innkjøp på Montér for å kunne matche en slik besparelse.

Skal du spare penger, bygg arealeffektivt. Det er for veldig mange vanskelig å ta inn over seg.