Hva koster arkitekttjenester?

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester er noe vi sjelden gjør. Derfor er en svært viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden med å formulere en god bestilling.

Antall rom
Størrelsen på bygget påvirker arkitekthonoraret, men ikke alltid på den måten man tror. Det kan være like mye arbeid for en arkitekt å tegne et hus på 150 m² som 350 m². Det som derimot ofte har en betydelig innvirkning er antall rom. To like store hus, ett med 15 rom og ett med 30 rom, representerer to svært forskjellige oppgaver for en arkitekt. Derfor er det avgjørende å avklare antall rom tidlig i prosessen. Et høyt antall rom bidrar til økte arkitektkostnader.

En bolig har ofte flere rom enn man først tror. Lag en liste for å få bedre oversikt over husets størrelse.

Kompleksitet
Å forutsi fremtidige utfordringer er vanskelig. Det som virker som ubetydelige detaljer i begynnelsen kan vise seg å være svært avgjørende senere. Vår erfaring viser at økt kompleksitet ofte skyldes:

  1. Terreng og naturgitte forhold
  2. Menneskelige relasjoner, som nabokonflikter
  3. Juridiske betingelser

Samarbeid og forventninger
Ønsker du å være mye involvert i prosessen eller foretrekker du en mer tilbaketrukket rolle? Vi har kunder som kontakter oss nesten daglig. Medvirkning og samarbeid er ofte positivt, men det krever også mer tid.

Risiko
Hvis dere forventer at arkitekten skal tegne en bygning til en fastsatt byggekost, innebærer det en høy grad av risiko for arkitektkontoret. Hvis vi inngår kontoret en slik arbeidsavtale, med faste byggekostnader som forutsetning, vil honoraret vårt gjenspeile denne risikoen. Derimot, hvis du selv tar ansvar for at budsjetter overholdes og økonomien i prosjektet, vil vårt arkitekthonorar reduseres.

Som kjøper av arkitekttjenester er det viktig å forstå at du kjøper en tjeneste, og ikke bare en samling av tegninger. Du betaler for rådgivning, vurderinger, ferdigheter og fagkunnskap. Dine forventninger, behov og ønsker vil påvirke honoraret.

Videre lesning

Artikler:

Kom i gang:

For å hjelpe våre kunder har vi laget en guide som gir deg kunnskapen du trenger for bedre å samarbeide med en arkitekt og håndtere et byggeprosjekt.

Last ned Kom i gang-guide.