Arkitektkostnad over tid

Arkitektkostnader over tid.
Klikk for å gjøre bildet større.

Navigasjon

Hvor mye koster en arkitekt?

Alle som tar kontakt med meg lurer på hvor mye det koster å få tegnet ett hus av en arkitekt? Dessverre er det alltid vanskelig å svare kelt konkret på, for hva koster en bærepose med matvarer? Hvor lang tid tar det å skrive en bok?

Det første du som kjøper av arkitekttjenester må innse er at det er en tjeneste du kjøper og ikke et produkt. Du kjøper ikke tegninger. Du betaler for råd, vurderinger, ferdigheter og fagkunnskap. Alt dette ender til slutt opp som tegninger, men det er langt ifra alt som inngår i arkitekthonoraret. I hovedtrekk kan man si at jeg som arkitekt:

 

  • hjelper deg gjennom søknader, nabovarsel og anbudsprosess
  • produserer tegninger som du kan søke godkjenninger med
  • produserer tegninger som du kan bygge etter
  • bistår deg i byggeprosessen og gir deg veiledning underveis slik at du er godt og riktig informert til å ta gode valg

Hver og en av disse punktene er omtrent like tidkrevende og følgelig svært utslagsgivende for arkitekthonoraret.

Så, tilbake til hovedspørsmålet...


Hva koster arkitekttjenester?

Det beste svaret jeg kan gi er en indikasjon på utgifter over tid. Hvis alt arbeidet jeg skal gjøre “går på skinner”, hvis vi ikke møter noen overraskelser eller hindringer underveis, så vil kostnader med en arkitekt fordele seg noenlunde slik som grafen viser. Ihvertfall hvis du jobber sammen med meg. Hos andre kontorer kan det fortone seg annerledes. 

Som du ser har jeg lagt opp arbeidet slik at utgiftene deres er lave i starten. Dette for at vi først skal ta oss tid til å bli litt kjent, opparbeide en felles forståelse for omfang og kartlegge deres ønsker, men også for å bli trygge på kommunale rammebetingelser. Da har dere lavere utgifter i starten og jeg har mindre risiko for å komme med forslag som vil måtte gjøres om igjen.

Etterhvert som vi bli tryggere går jeg igang med et skisseforslag, anbudsrunder, søknader og arbeidstegninger. Dette er mye arbeid og koster følgelig mye penger, men da har vi allerede hatt en del runder sammen.


Hvor kan du spare penger?

Noen mener at det å benytte en arkitekt er en kostbar affære. Det virkelige spørsmålet er om du har råd til ikke å bruke en arkitekt?

Vi arkitekter liker å påpeke at det endelige resultatet er et hus du skal bo i lenge og at investeringen med en arkitekt blir marginal i forhold til det du får igjen. Det utsagnet kan virke noe diffust, men ett konkret eksempel er: hvis en arkitekt tegner og planlegger en bolig godt kan man ofte redusere arealet betraktelig og allikevel inneholde de samme funksjonene og kvalitetene.

Ta en typisk enebolig på 300 m2. Hvis den reduseres med 30 m2 (10%) pga. god planlegging og arealeffektive løsninger så har du spart inn omlag 500–800.000 kr. Det skal fryktelig mange vennetjenester, enormt lukrative rabatter og massiv egeninnsats for å kunne matche en slik besparelse.

Skal du spare penger bygg arealeffektivt og med god løsninger. Det er her skoen virkelig trykker hvis man seriøst vil spare penger, ikke i arkitekthonoraret.