RELATERT

Hva koster arkitekttjenester?

- Den største usikkerheten ved alle prosjekt er kunden, sa byggmesteren. Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester gjør vi sjelden og de aller fleste er …

Hvordan velge riktig arkitekt?

Hvis du er usikker på hvordan du skal velge arkitekt er det viktig å finne en som har den innstilling og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid med arkitekten. …

Intervju i Aftenbladet

Sommeren 2022 intervjuet Stavanger Aftenblad tre ulike arkitekter. Temaet var ombygging av gamle trehus fra sekstitallet. En av arkitektene var Einar Wahlstrøm. - Hvor viktig er det å ha respekt for husets opprinnelige arkitektur …

Gjør huset ditt vakkert, ikke bare større.

Tilbygg, påbygg, kjeller? Bortover, oppover eller nedover? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et steg tilbake og tenk deg litt om. Hvorfor vil du bygge noe som ser stygt ut bare for å …

SOSIALT

Hva koster arkitekttjenester?

- Den største usikkerheten ved alle prosjekt er kunden, sa byggmesteren.

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester gjør vi sjelden og de aller fleste er nybegynnere når de skal bygge hus.

Å selge tjenester til privatpersoner er komplisert. Fordi privatmarkedet er forbundet med mye følelser og små budsjett, foretrekker de fleste arkitektkontorer å jobbe med profesjonelle entreprenører.

Å kjøpe arkitekttjenester som privatperson kan også være komplisert. Arkitekter jobber svært individuelt og variasjonen mellom de ulike kontorene kan være store. Derfor er det en viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden formulere en god bestilling. Da unngår dere urealistiske forventninger og får bedre kontroll med kostnader. 

Hva påvirker arkitekthonoraret?

Omfang
Størrelsen på bygget påvirker arkitekthonoraret, men kanskje ikke slik mange tror. Å tegne et hus på 150 m2 eller 350 m2 kan være like mye arbeid for en arkitekt. Antall kvaderatmeter er ikke nødvendigvis utslagsgivende på pris. Derimot, det som ofte gir store utslag er antall rom. To identisk store hus, ett med 15 rom og ett med 30 rom, er to svært ulike jobber for en arkitekt. Derfor er det viktig å avklare hvor mange rom bygget skal inneholde tidlig i prosessen. Antall rom dokumenteres i et romprogram. Et høyt antall rom bidrar til økte arkitektkostnader.

Oversikt over antall rom.
Eksempel på romprogram ved ferdig ombygd bolig.

Kompleksitet
Det er vanskelig å kartlegge fremtidige utfordringer. Ubetydelige detaljer i starten kan vise seg å være svært utslagsgivende senere. Min erfaring tilsier at økt kompleksitet hovedsaklig kommer av:

  • terreng og naturgitte forhold
  • menneskelige relasjoner (f.eks nabokonflikter)
  • juridiske betingelser

Forventninger
Ønsker kunden å være mye involvert i prosessen, eller foretrekker de en mer tilbaketrukket rolle? Jeg har kunder som ringer meg daglig. Medvirkning og samarbeid er bra, men krever også mer tid.

Risiko
Hvis kunden forventer at arkitekten skal tegne et bygg til en fast pris, innebærer det høy grad av risiko for arkitektkontoret.

- Vårt budsjett er to millioner. Vi regner med at du tegner et tilbygg som ikke overstiger det, sa kunden.

Inngår kontoret en slik arbeidsavtale - med forutsetning om fast byggekostnad - vil honoraret gjenspeile risiko. Derimot, hvis kunden selv tar ansvar for økonomi vil arkitekthonoraret reduseres.

Priseksempel på arkitekthonorar

Om kunden:
Familien har kjøpt et Block Watne hus fra 70-tallet. Huset er overmodent for oppussing. De ønsker flere soverom, større kjøkken og to nye bad. I tillegg er det viktig at boligen fremstår mer moderne og med en planløsning tilpasset et travelt familieliv.

Alle kunder er ulike og denne familien ønsket et pristilbud frem til første byggesøknad. Det var naturlig for mitt arkitektkontor å presentere tre ulike prisalternativer; tre ulike pakketilbud.

Ullike prisalternativer for arkitekttjenester.
Tre ulike prisantydninger ble presentert kunden. Kunden valgte variant B.

Etter noen spørsmål og avklaringer valgte familien variant B. Et mer detaljert pristilbud ble oversendt med utgangspunkt i valgt variant. Endelig kontrakt mellom kunde og arkitektkontor inneholdt:

  • Detaljert pristilbud
  • Romprogram
  • Forutsetninger
  • Generelle betingelser

Oppsummering

Som kjøper av arkitekttjenester må du være klar over at det er en tjeneste du kjøper. Du kjøper ikke ett sett med tegninger. Du betaler for råd, vurderinger, ferdigheter og fagkunnskap. Dine forventninger, behov og ønsker påvirker honoraret. Sammen med arkitekten avklarer dere rollefordeling, risiko og omfang slik at begge parter er trygge.