RELATERT

Hva koster arkitekttjenester?

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester er noe vi sjelden gjør. Derfor er en svært viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden med å …

Skap et vakkert hjem, ikke bare større.

Tenker du på tilbygg, påbygg eller kanskje en kjeller? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et øyeblikk til å reflektere. Hvorfor skal du bygge noe som ødelegger utseendet på huset bare for …

Hvordan velge riktig arkitekt?

Det er viktig å finne en arkitekt som har en tilnærming og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid sammen med arkitekten. Er arkitekten medlem i NAL? Du kan enkelt …

Intervju i Aftenbladet

Sommeren 2022 intervjuet Stavanger Aftenblad tre ulike arkitekter. Temaet var ombygging av gamle trehus fra sekstitallet. En av arkitektene var Einar Wahlstrøm. - Hvor viktig er det å ha respekt for husets opprinnelige arkitektur …

SOSIALT

Hva koster arkitekttjenester?

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester er noe vi sjelden gjør. Derfor er en svært viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden med å formulere en god bestilling.

Faktorer som påvirker arkitekthonoraret

Antall rom
Størrelsen på bygget påvirker arkitekthonoraret, men ikke alltid på den måten man tror. Det kan være like mye arbeid for en arkitekt å tegne et hus på 150 m² som 350 m². Det som derimot ofte har en betydelig innvirkning er antall rom. To like store hus, ett med 15 rom og ett med 30 rom, representerer to svært forskjellige oppgaver for en arkitekt. Derfor er det avgjørende å avklare antall rom tidlig i prosessen. Et høyt antall rom bidrar til økte arkitektkostnader.

Oversikt over antall rom.
Eksempel på romprogram ved ferdig ombygd bolig.

Kompleksitet
Å forutsi fremtidige utfordringer er vanskelig. Det som virker som ubetydelige detaljer i begynnelsen kan vise seg å være svært avgjørende senere. Min erfaring viser at økt kompleksitet ofte skyldes:

  • Terreng og naturlige forhold.
  • Menneskelige relasjoner, som nabokonflikter.
  • Juridiske betingelser.

Huseiers forventninger
Ønsker huseieren å være mye involvert i prosessen eller foretrekker de en mer tilbaketrukket rolle? Jeg har kunder som kontakter meg daglig. Medvirkning og samarbeid er ofte positivt, men det krever også mer tid.

Risiko
Hvis huseieren forventer at arkitekten skal tegne en bygning til en fast pris, innebærer det en høy grad av risiko for arkitektkontoret. Inngår kontoret en slik arbeidsavtale, med faste byggekostnader som forutsetning, vil honoraret gjenspeile denne risikoen. Derimot, hvis kunden tar ansvar for økonomien, vil arkitekthonoraret derimot reduseres.

Priseksempel på arkitekthonorar

Om kunden:
En familie har kjøpt et Block Watne hus fra 70-tallet som trenger oppussing. De ønsker flere soverom, større kjøkken og to nye bad. Huset skal moderniseres og med en planløsning tilpasset et travelt familieliv.

Familien ba om et pristilbud frem til første byggesøknad. Vårt arkitektkontor presenterte tre ulike prisalternativer.

Etter litt tid med avklaringer valgte familien alternativ B. Et ytterligere detaljert pristilbud ble da sendt ut med utgangspunkt i alternativet de valgte. Den endelige kontrakten mellom huseieren og arkitektkontoret inkluderte:

  • Et detaljert pristilbud.
  • Et utfyllende romprogram.
  • Forutsetninger og betingelser.
Ullike prisalternativer for arkitekttjenester.
Tre ulike prisantydninger ble presentert kunden. Kunden valgte variant B.

Oppsummering

Som kjøper av arkitekttjenester er det viktig å forstå at du kjøper en tjeneste, ikke bare en samling av tegninger. Du betaler for rådgivning, vurderinger, ferdigheter og fagkunnskap. Dine forventninger, behov og ønsker vil påvirke honoraret. Sammen med arkitekten må dere avklare roller, risiko og omfang slik at begge parter føler seg trygge.