RELATERT

Hva koster arkitekttjenester?

Kjøp av varer har alle erfaring med. Vi gjør det daglig. Derimot, kjøp av tjenester er noe vi sjelden gjør. Derfor er en svært viktig del av arkitektens jobb å hjelpe kunden med å …

Skap et vakkert hjem, ikke bare større.

Tenker du på tilbygg, påbygg eller kanskje en kjeller? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et øyeblikk til å reflektere. Hvorfor skal du bygge noe som ødelegger utseendet på huset bare for …

Hvordan velge riktig arkitekt?

Det er viktig å finne en arkitekt som har en tilnærming og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid sammen med arkitekten. Er arkitekten medlem i NAL? Du kan enkelt …

Intervju i Aftenbladet

Sommeren 2022 intervjuet Stavanger Aftenblad tre ulike arkitekter. Temaet var ombygging av gamle trehus fra sekstitallet. En av arkitektene var Einar Wahlstrøm. - Hvor viktig er det å ha respekt for husets opprinnelige arkitektur …

SOSIALT

Hvordan beregner vi arkitekthonoraret?

I arkitektbransjen benytter vi vanligvis tre hovedmetoder for å beregne honorarer: timepris, fastpris og prosentandel av byggekostnadene.

Fastpris

Passer best for prosjekter med et klart definert arbeidsomfang.

En fastprisavtale sikrer både oss og dere forutsigbarhet over kostnadene. Men, ved store endringer i prosjektets omfang, vil det være nødvendig å reforhandle arkitekthonoraret.

Timepris

Passer best for prosjekter med et mindre definert arbeidsomfang.

Denne tilnærmingen gir fleksibilitet og kan være gunstig i prosjekter der mange aspekter fortsatt er uavklarte.

Fordi vi har lang erfaring kan vi gi en indikasjon på forventet tidsforbruk.

Prosentandel

Prosentandel av byggekostnadene passer best for prosjekter med uavklart arbeidsomfang.

Denne metoden forutsetter at du har en fullstendig forståelse av de totale byggekostnadene helt fra starten. Vi synes denne måten ofte er uegnet for private byggherrer - den er mer egnet for profesjonelle med mye erfaring.

Arkitekthonorar for ikke-profesjonelle husbyggere

Siden vårt fokus er på familier og enkeltpersoner, husbyggere som kanskje er mindre erfarne, velger vi ofte en kombinasjon av time- og fastpris. Dette tillater oss å skreddersy honoraret etter prosjektets natur og dine behov. For eksempel kan vi starte med timepris for det innledende arbeidet, og deretter gå over til fastpris når prosjektets omfang og rammebetingelser er klarere definert. Vær oppmerksom på at det kan komme ytterligere kostnader utover vårt arkitekthonorar, som inkluderer:

  • Kommunale gebyrer, for eksempel ved behandling av søknader.
  • Reisekostnader og vederlag ved befaring.
  • Kostnader for rådgivere som landmåler eller branningeniør.
  • Utgifter ved innkjøp av digitale kart og trykkeritjenester.

Fakturering

Når det gjelder fakturering, praktiserer vi vanligvis en ordning med to delbetalinger for hver prosjektfase: en innledende betaling før arbeidet starter, og en slutt betaling ved ferdigstillelse av fasen. For løpende arbeid som faktureres på timebasis, sender vi normalt ut månedlige fakturaer.