Direkte samarbeid med huseier er avgjørende.

Arkitekttjenester er for mange en komplisert tjeneste å bestille. En viktig del av min jobb som arkitekt er å hjelpe dere formulere en god beskrivelse. For at jeg så tidlig som mulig skal få innblikk i dine behov og ønsker, avdekke forventninger og komme raskt i gang med relevante diskusjoner, er det viktig at vi i starten snakker godt sammen.

Befaringen
En befaring er starten på en dialog hvor vi skal definere rammene rundt et hjem som er unikt tilpasset deg og tomten. Som kreativ lytter bruker jeg mye tid på å involvere dere i utviklingen av prosjektet slik at dere er trygge på valg og stolt av sluttresultatet.

Forarbeidet
Basert på våre tidligere samtaler lager jeg et forarbeid. Arbeidet gir dere en indikasjon på hvordan jeg, på et tidlig stadium i prosessen, tenker å løse oppgaven. Fordi et forarbeid er mindre omfattende enn et skisseforslag vil kostnadene være lave. I tillegg er forarbeidet en god mulighet for oss til å bli ytterligere samstemt om veien videre.

Skisseforslaget
Tidligere tanker og ideer fra forarbeidet, om både form og funksjon, skal nå settes sammen til en helhet. En helhetlig løsning som fungerer både funksjonelt og estetisk.

Å skape et skisseforslag er en personlig prosess jeg må styre selv. Jeg må kunne jobbe konsentrert og uforstyrret med oppgaven over lengre tid, og min erfaring er at idéer som får tid til å modnes gir det beste resultatet. Samtidig forstår jeg at dere er nysgjerrige på hvordan prosjektet utvikler seg.

Søknad og anbud
Når vi er fornøyde med skisseforslaget sender jeg ut nabovarsel og byggesøknad. For dere er denne fasen av prosjektet ofte preget av usikkerhet, men for å utnytte ventetiden godt lager vi et anbudsdokument.

Byggefasen
For mange er det en ny erfaring å bygge et hus. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler sine synspunkter og naboer kommer med kommentarer. I sum er dette en utfordring på mange plan, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.

Det er vi som er forfatterne bak prosjektet og sammen skal vi formidle våre intensjoner og krav videre. Som et velfungerende tospann skal vi drive byggeprosessen fremover.

Håndskisse

For mange er det vanskelig å forstå plan- og fasadetegninger. Da er det gunstig hvis arkitekten kan benytte seg av både skisser, fysiske skalamodeller og digitale prototyper til å formidle tanker og ideér.