SAKTE ARKITEKTUR FRA RURALE JÆREN, ARBEIDER OVER HELE NORGE

For mange kan det å kjøpe arkitekttjenester virke komplisert. Derfor er det en viktig del av min jobb å hjelpe deg med å formulere en god og riktig bestilling. Som kreativ lytter bruker jeg mye ressurser på å involvere deg i utviklingen av prosjektet slik at du blir trygg på valg og stolt av sluttresultatet.

Å bygge et hus, enten du bygger nytt eller bygger om, er å skape sitt eget paradis. Alle oppdrag jeg påtar meg og bygg jeg tegner har som intensjon å bli et paradis for både mennesker, planter og dyr. Alle bygg må være unikt tilpasset den enkelte bruker og tomten det står på. Men god arkitektur er vanskelig. I tillegg må man håndtere mennesker.

Jeg har min utdannelse fra sivilarkitektstudiet i Trondheim (NTNU) og fra privatskole i Barcelona (ESARQ). I tillegg har jeg mellomfag i filosofi med fokus på moderne estetikk og fransk poesi.

Etter 10-15 år i jobb som sivilarkitekt ved ulike kontorer i Norge valgte jeg å ta to sabbatsår hvor jeg utdannet meg som tømrer. Denne uvanlige kombinasjonen har gitt meg et annet perspektiv på det å være praktiserende arkitekt. På den ene siden håndverket, manuelt arbeid og det fysiske slitet. På den andre siden teknologi, materialkunnskap, kommunikasjon og idéprosess.

Jeg tar ikke meg selv høytidelig, bare mitt arbeid. Ta gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med. 

Einar Wahlstrøm MNAL

HVA KOSTER ARKITEKTTJENESTER?

Det første du som kjøper av arkitekttjenester må være klar over er at det er en tjeneste du kjøper og ikke et produkt. Du kjøper ikke primært tegninger. Du betaler for erfaring, kommunikasjon, kunnskap og ferdigheter. Alt dette konkretiseres til slutt i et sett med tegninger.

Artikkel | Les mer...

Foto av Truls Bakken - @dogsbestman