Jobbe med meg

Skal du bygge du ditt eget hus, enten du bygger nytt eller renoverer, har du nå mulighet til å skape ditt eget paradis. Et sted for ettertanke og impulser, kraftutbrudd og avslapping, mat og morsjon, fred og fest. Hele året!

Arkitekttjenester er for mange en komplisert tjeneste å bestille. Derfor er det en viktig del av min jobb å hjelpe deg med å formulere en god beskrivelse. For at jeg så tidlig som mulig skal få et innblikk i dine behov og ønsker, avdekke forventninger og komme raskt i gang med relevante diskusjoner, har jeg laget et spørreskjema. 

Befaringen
En befaring er starten på en dialog hvor vi skal definere rammene rundt et hjem som er unikt tilpasset deg og tomten. Som kreativ lytter bruker jeg mye tid på å involvere deg i utviklingen av prosjektet slik at du er trygg på valg og stolt av sluttresultatet.

Forarbeidet
Basert på våre tidligere samtaler lager jeg et forarbeid. Arbeidet gir deg en indikasjon på hvordan jeg - på et tidlig stadium i prosessen - tenker å løse oppgaven. Fordi et forarbeid er mindre omfattende enn et skisseforslag vil kostnadene være lave. I tillegg er forarbeidet en god mulighet for oss til å bli ytterligere samstemt om veien videre.

Skisseforslaget
Tidligere tanker og ideer fra forarbeidet - om både form og funksjon - skal nå settes sammen til en helhet. En helhetlig løsning som fungerer både funksjonelt og estetisk.

Å skape et skisseforslag er en personlig prosess jeg må styre selv. Jeg må kunne jobbe konsentrert og uforstyrret med oppgaven over lengre tid, og min erfaring er at idéer som får tid til å modnes gir det beste resultatet. Samtidig forstår jeg at du er nysgjerrig på hvordan prosjektet utvikler seg.

Søknad og anbud
Når vi er fornøyde med skisseforslaget sender jeg ut nabovarsel og byggesøknad. For mange er denne fasen av prosjektet preget av usikkerhet, men for å utnytte ventetiden godt lager vi et  anbudsdokument.

Byggefasen
For mange er det en ny erfaring å bygge et hus. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler sine synspunkter og naboer kommer med kommentarer. I sum er dette en utfordring på mange plan, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon. Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og sammen skal vi formidle våre intensjoner og krav videre. Som et velfungerende to-spann skal vi drive byggeprosessen fremover.

Les mer om hvordan du velger riktig arkitekt her.
Har du et hus, men vurderer å utvide?
Ønsker du å fradele en tomt?

Om meg

Jeg er utdannet ved sivilarkitekt studiet i Trondheim og Barcelona. I ti år var jeg ansatt ved ulike arkitektkontorer i Oslo, Skien, Bergen og Stavanger, men tok etterhvert to sabbatsår og utdannet meg til tømrer. Den kombinasjonen har gitt meg et annet perspektiv på hvordan å være praktiserende arkitekt: På den ene siden håndverket og det fysiske slitet, på den andre siden teknologi, materialkunnskap og prosess.

Jeg tar ikke meg selv høytidelig, bare mitt arbeidTa gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med.

Arkitekt Einar Wahlstrøm MNAL

Fotograf: Dagfinn Hauge