Jobbe med meg
Jobbe med meg

En viktig del av min
jobb er å hjelpe deg til å bli tydeligere.

Du vil tilbringe betydelig tid med arkitekten. Hvordan velge riktig?

Artikkel | Les

Du vil tilbringe betydelig tid med arkitekten. Hvordan velge riktig?

Artikkel | Les

Befaring

Befaring

I utgangspunktet starter prosjektet med en befaring, men det er best at vi snakker litt sammen om grunnleggende tanker og behov først.

Jeg tar ikke meg selv høytidelig, bare mitt arbeid. Ta gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med.

Jeg tar ikke meg selv høytidlig, bare mitt arbeid. Ta gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med.

Jeg tar ikke meg selv høytidlig, bare mitt arbeid. Ta gjerne kontakt, jeg er lett å snakke med.

Forarbeid

Forarbeid

Etter befaringen, basert på våre samtaler og en god oppdragsbeskrivelse, går jeg igang med et begrenset forarbeid. Dette arbeidet har til hensikt å gi deg en pekepinn på hovedtrekk i løsning og prosjektetes omfang uten at det legges ned mange arbeidstimer.

Etter befaringen, basert på våre samtaler og en god oppdragsbeskrivelse, går jeg igang med et begrenset forarbeid. Dette arbeidet har til hensikt å gi deg en pekepinn på hovedtrekk i løsning og prosjektetes omfang uten at det legges ned mange arbeidstimer.

Forslag til ombygging av trehus fra 1920 i Vestly.

Skisseforslaget

Skisseforslaget

Skisseforslaget

Alle tidligere tanker og ideer fra forarbeidet om rom, funksjon, logistikk, atmosfære og karakter skal nå settes sammen til en helhet som fungerer både funksjonelt og estetisk.

Dette er en prosess som jeg må styre selv! For å gjøre en god jobb må jeg kunne jobbe konsentrert og uforstyrret om oppgaven i lengre tid av gangen. Samtidig forstår jeg godt mine kunders ønske om tilbakemelding og nysgjerrighet for hvordan prosjektet utvikler seg. For å balansere disse behovene har jeg fokus på å ta dere igjennom en prosess som åpner og lukker for kommunikasjon på de riktige tidspunktene.

Alle tidligere tanker og ideer fra forarbeidet om rom, funksjon, logistikk, atmosfære og karakter skal nå settes sammen til en helhet som fungerer både funksjonelt og estetisk.

Dette er en prosess som jeg må styre selv! For å gjøre en god jobb må jeg kunne jobbe konsentrert og uforstyrret om oppgaven i lengre tid av gangen. Samtidig forstår jeg godt mine kunders ønske om tilbakemelding og nysgjerrighet for hvordan prosjektet utvikler seg. For å balansere disse behovene har jeg fokus på å ta dere igjennom en prosess som åpner og lukker for kommunikasjon på de riktige tidspunktene.

Kledning

Søknad og anbud

Frem til nå har arbeidsprosessen vært dominert av deg og meg. Når skisseprosjektet er ferdig skal jeg forberede for nabovarsel, byggesøknad og utsendelse av anbudsdokumenter. Nå involveres flere mennesker og mange av de er ukjente.

Denne perioden er for din del ofte preget av venting, men det kan være lurt å benytte tiden til å lage et ordentlig anbudsdokument.

Byggefasen

Det er ikke til å unngå at dette er en spennende tid og det å bygge et hus er nytt for de fleste. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler sine synspunkter, naboer kommenterer og kommunen kommer med krav. På byggeplass er ingen av de 20-40 håndverkerne særlig godt kjent med hverandre. De skal nå bygge boligen din! Dette er en utfordring på mange områder, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.

Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og vårt ansvar å formidle våre intensjoner til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Det er arbeid og detaljtegningens funksjon.

Det er ikke til å unngå at dette er en spennende tid og det å bygge et hus er nytt for de fleste. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler villig sine erfaringer, naboer kommenterer og kommunen kommer med krav. På byggeplass er ingen av de involverte 15-30 håndverkerne særlig godt kjent med hverandre. De skal nå bygge boligen din. Dette er en utfordring på mange områder, men spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.

Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og vårt ansvar å formidle våre intensjoner til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Det er arbeid og detaljtegningens funksjon.