Å kjøpe arkitekttjenester kan for mange virke komplisert.

Derfor er det en viktig del av vår jobb å hjelpe dere formulere en god bestilling.

Befaringen
En befaring er starten på en dialog hvor vi skal definere rammene for et hjem som er skreddersydd dere og tomten. Som en kreativ lytter bruker jeg mye tid på å involvere dere i utviklingen av prosjektet, slik at dere er trygge på valgene og stolte av sluttresultatet.

Forarbeidet
Basert på våre tidligere samtaler utarbeider jeg et forarbeid. Dette arbeidet gir dere en indikasjon på hvordan jeg på et tidlig stadium i prosessen tenker å løse oppgaven. I tillegg gir forarbeidet oss en verdifull mulighet til å forstå hverandre bedre for veien videre.

Skisseforslaget
Tidligere tanker og ideer fra forarbeidet, både når det gjelder form og funksjon, skal nå settes sammen til en helhet. En helhetlig løsning som skal fungere både funksjonelt og estetisk.

Å skape et skisseforslag er en personlig prosess som jeg må styre selv. Jeg må kunne jobbe konsentrert og uforstyrret med oppgaven over lengre tid. Min erfaring er at idéer som får tid til å modnes gir det beste resultatet. Samtidig forstår jeg at dere er nysgjerrige på hvordan prosjektet utvikler seg.

Søknad og anbud
Når vi er fornøyde med skisseforslaget sender vi ut nabovarsel og byggesøknad. For dere er denne fasen av prosjektet ofte preget av usikkerhet, men for å utnytte ventetiden starter vi prosessen med å innhente anbud.

Byggefasen
For mange er det en ny erfaring å bygge et hus. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler sine synspunkter, og naboer kommer med kommentarer. I sum er dette en utfordring på mange plan, spesielt når det kommer til samarbeid og kommunikasjon.


Vi er forfatterne bak prosjektet, og sammen skal vi formidle våre intensjoner og krav videre. Som et velfungerende to-spann skal vi drive byggeprosessen fremover.

Arkitektkontoret
Skissemodell

Kontor og verksted: Modeller, både fysiske og digitale, er en viktig del av kontorets prosess. Mange er kun laget for intern bruk, mens andre kommuniserer ideer til kunde og håndverker.