Om kontoret

Arkitektkontoret ble i 2001 etablert som et enkeltmannsforetak. I 2021 endret firmaet juridisk struktur og aksjeselskapet Kontoret til Einar Wahlstrøm AS opprettet. Selskapet er en naturlig videreføring av virksomheten.

Kontoret til Einar Wahlstrøm AS har organisasjonsnummer 927994909 MVA.

Alle bilder og tekst på personligarkitektur.no er tatt eller skrevet av Einar Wahlstrøm. Alt innhold på nettsiden er personlige meninger.

For visualisering har kontoret veletablert samarbeid med visualiseringsbyrå i både inn- og utland.

Kontoret til Einar Wahlstrøm AS er forsikret gjennom Gjensidige ASA med forsikring nr.: 90905970 for en forsikringssum inntil kr. 20 millioner.

Kontoret til Einar Wahlstrøm AS er medlem av Norske Arkitekters Landsforbund (MNAL) og har sentral godkjenning hos Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) i fagområdene:

  • ansvarlig søker, tiltaksklasse 2
  • prosjekterende arkitektur, tiltaksklasse 2


MNAL