Gjør huset ditt vakkert, ikke bare større.

Ombygging av Block Watne hus

Ved dette tilbygget er det er vanskelig å se hva som er opprinnelig og hva som er nytt.

Tilbygg, påbygg, kjeller? Bortover, oppover eller nedover? Før du bestemmer deg for å utvide, ta et steg tilbake og tenk deg litt om. Hvorfor vil du bygge noe som ser stygt ut bare for å få mer plass?

Som arkitekt er jeg tilhenger av å bringe entreprenøren tidlig inn i prosessen, men ikke ring en byggmester med en gang. Kanskje er jeg farget av å være arkitekt, men de fleste prosjekter nyter godt av noen innspill. Det er alltid verdt tålmodigheten, kreftene og tiden det tar å utforske de mulighetene som finnes sammen med en arkitekt.

Hvorfor vil du utvide?
For noen år siden hjalp jeg en godt voksen mann som trengte mer plass på badet til både rullestol og badekar. I vårt første møte var han fast bestemt på å utvide baderommet, men etter noen samtaler blir vi enige om at jeg skulle undersøke alternative løsninger.

Jeg bruker litt tid på å finne et godt alternativ, men etter en stund viser jeg han en løsning hvor jeg  - i stedet for å utvide badet - foreslår å utvide huset med ett ekstra soverom. Mitt forslag konverterer det opprinnelige soverommet (som var unødvendig stort) til et romslig bad. Et baderom hvor det både er plass til badekar, rullestol og vaskemaskin. Han var en modig kunde som ga meg tillit til å utforske mulighetene.

Et vakkert tilbygg
Størrelsesforholdet mellom hus og tilbygg er avgjørende for at helheten skal bli vellykket. Er forholdet feil, bygger du for stort på en for liten tomt, kan selv ikke de mest eksklusive bygningsmaterialer redde helhetsinntrykket. Det blir feil uansett. Størrelsesforholdet mellom hus og tilbygg (og mellom hus og landskap) må være riktig, de må stå i riktig proporsjon til hverandre.

Å få det til er vanskelig, for et bygg som virker lite ett sted kan fremstå for stort et annet. To like store bygg, hvor ett er oppført i tre og det andre i betong, vil oppleves ulikt. Et tilbygg som står i kontrast til huset krever mer oppmerksomhet og virker derfor større. Noen ganger er det riktig, andre ganger er det feil. Det finnes ingen fasit, men noen svar er riktigere enn andre.

Proporsjoner er den estetiske bærebjelken.

Et godt hus krever en god eier
Alle som bryr seg nok kan skape et hus av stor verdi. Med tilstrekkelig omtanke og innlevelse blir det bra. Du tar din livshistorie og baggasje, blander det sammen med dine drømmer, og skaper et sted som er unikt for deg. Ingen yrkestittel er nødvendig. 

Jeg skriver ikke dette for å undergrave verdien av ekspertise, for kunnskap er viktig for å ta gode valg. Hvis du interesserer deg for rødvin, motorsykler eller gamle trehus, så vil du etterhvert opparbeide deg en god forståelse. Du vil være i stand til å skille det ekte fra det falske, det eksepsjonelle fra det vanlige. Du blir en ekspert ved at du involverer og bryr deg. Derimot for de tema som du ikke bryr deg noe særlig om, er det sannsynlig at du vil være noe begrenset.

Som arkitekt er jeg lidenskapelig opptatt av hus og de omgivelsene vi omgir oss med. Hvis du også bryr deg kan vi sammen skape et sted av eksepsjonell verdi, både nå og for fremtiden.

Les mer om vedlikeholdsfrie hus her.