Hvordan velge riktig arkitekt?

Hvis du er usikker på hvordan du skal velge arkitekt er det viktig å finne en som har den innstilling og arbeidsmetode som du er komfortabel med. Du vil tilbringe mye tid med arkitekten. Rådfør deg derfor godt når du velger arkitekt.

Er arkitekten medlem i NAL?
Norske Arkitekters Landsforbund har en nettside hvor du kan søke etter arkitektkontorer basert på geografisk beliggenhet. Arkitekter i Norge er ikke pålagt å være medlem av NAL, men et medlemskap bekrefter at arkitekten har godkjent utdannelse.

Har kontoret statlig godkjenning hos DIBK?
Arkitektkontorets godkjenning kan sjekkes på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. De fleste profesjonelle arkitektkontorer har slik godkjenning. Jeg anbefaler at du kun vurderer de kontorene som har tiltaksklasse to eller tre.

Kontoret bør ha relevant kompetanse
Konsentrer deg om de arkitektkontorene som hovedsaklig tegner boliger. Velg bort de (ofte større kontorer) som tegner næringsbygg og kommersielle boligprosjekter. Store kontorer kan håndtere mindre byggeprosjekter, men de kan være uegnet fordi de mangler kontaktnettverk med relevante konsulenter og entreprenører for et prosjekt i din størrelsesorden. I tillegg kan bedriftskulturen hos mindre kontorer være enklere å forholde seg til for en privatperson.

Send ut forespørsler
Forhåpentligvis sitter du nå igjen med noen navn. Til disse skriver du en felles e-post hvor du forklarer prosjektet i hovedtrekk. Har du reguleringsbestemmelser og noen foto av tomten er det fint om du legger disse ved. Ofte er det tilstrekkelig for at arkitekten skal kunne danne seg et bilde av omfang.

Er du henvist fra en tidligere kunde er det hyggelig å nevne dette.

Inviter arkitekten
Befaringen er en god anledning å undersøke om du og arkitekten kommer til å samarbeide godt. Dere skal jobbe sammen i lang tid fremover, så bruk god tid. Still spørsmål og ikke vær fremmed for å dele de emosjonelle sidene av prosjektet med arkitekten. Det er viktig å dykke under den pragmatiske overflaten av hvor stort eller hvor mye. 

Les mer om hvordan det er å jobbe med meg her.