DSCF0175

Prosessen

For å skape omgivelser av høy kvalitet og tidløs verdi, trenger vi huseiere med en sterk følelse av ansvar og omsorg for både hus og hage. I denne prosessen er kunden like viktig som arkitekten. Vi tar dere fra idé til ferdig bygning gjennom fire separate, men sammenvevde faser:

FORBEREDELSE
Sammen blir vi enige om rammebetingelser og utforsker noen prinsipper.
Vi bruker mye tid på å forstå rammene rundt ditt prosjekt, og allerede etter vårt første møte legger vi grunnlaget. Dette oppsummerer vi i et formelt referat og oppfølgingsbrev. I løpet av denne fasen vil vi:
 
 • Reflektere over dine behov og ønsker, og vurdere eventuelle konflikter med andre hensyn.
 • Gjennomføre en befaring for å forstå deg, huset, og omgivelsene bedre.
 • Avklare kommunale og juridiske rammer.
 • Bli enige om omfanget og anslå et realistisk arealbehov.
 • Bli enige om hovetrekkene i designet, og avklare logistikk.
 • Bli enige om hvilke tjenester som er relevante for ditt prosjekt
 • Bli enige om en realistisk fremdriftsplan.
UTFORMING
Vi utvikler et tegningsforslag som tilfredsstiller dine ønsker og behov.
I denne fasen tar vi prosjektet ditt fra idé og utvikler det til et stadium hvor du har et design som oppfyller dine ønsker. Det er en kraftfull, transformativ og verdifull reise. Denne fasen omfatter:
 
 • Vurdere landskap og nabolag for tilpasning til omgivelsene.
 • Evaluere utsikt, lys og logistikk.
 • Utvikle designalternativer basert på dine behov og ønsker.
 • Planlegging av uterom og hage.
 • Bli enige om å videreutvikle det mest fruktbare alternativet, for å lage et bygg du blir begeistret for og som fungerer både funksjonelt og estetisk.
 • Lage et grundig anbudsunderlag og kartlegge byggekostnader.
 • Gjennomføre en forhåndskonferanse med kommuen.
 • Forhandle på dine vegne og sende inn byggesøknaden.
 • Følge opp søknaden og håndtere de utfordringer som måtte oppstå.
OPPSTART
Vi kartlegger byggekostnader og legger til rette for godkjenning av søknader.
Samarbeidet har til nå bestått kun av dere og oss. I denne fasen vil mange flere personer bli involvert, noe som fører med seg nye utfordringer. I denne fasen av prosjektet vil vi:

 • Detaljere konstruksjonen og utvikle arbeidstegninger.
 • Innhente spesialister med den tekniske ekspertisen som kreves for å realisere prosjektet ditt.
 • Bli enige om valg av alle overflater i bygget.
 • Bistå deg med bestilling av dører og vinduer for å unngå kostbare feilbestillinger.
 • Bistå deg med desigalternativer for kjøkken, bad og fast møblement.
 • Bistå deg med valg av en foretrukket entreprenør og assistere ved kontraktsinngåelsen for å sikre dine interesser.
 • Sørge for at alle håndverkere har nødvendige godkjenninger og sende inn søknad om igangsettelse til kommunen.
REALISERING
Vi fullfører prosjektet og sørger for at alt utføres som avtalt.
Denne fasen er den viktigste delen av prosjektet fordi den tar prosjektet ditt fra papir til virkelighet -  ett skritt som vil forandre livet ditt. Det er en spennende, dramatisk og innimellom intens prosess. Denne fasen inkluderer:
 
 • Regelmessige inspeksjoner av arbeidet på byggeplassen for å sikre at designet blir korrekt utført.
 • Besvare byggetekniske spørsmål som oppstår underveis.
 • Instruere tilleggsarbeider for å håndtere uforutsette hendelser.
 • Være tilgjengelig for å løse eventuelle problemer som oppstår på byggeplassen.
 • Sikre at arbeidet utføres til høyeste standard før bygget overtas.
 • Kontrollere at bygget oppfyller offentlige krav og søke om Ferdigattest.

Vi vet at prosessen kan være lang, detaljert og omstendelig, og den tar alltid noen uventede vendinger underveis. For å hjelpe våre kunder har vi derfor laget en guide som gir deg kunnskapen du trenger for bedre å samarbeide med en arkitekt og håndtere et byggeprosjekt. Men kanskje viktigst av alt, den forklarer prosessene vi følger etterhvert som prosjektet utvikler seg.

Last ned vår Kom i gang-guide.

Oversikt

Arbeider:

Artikler:

Intervju:

Kom i gang-guide

Kontakt

Personlig Arkitektur AS
Undheimsvegen 468
4342 Undheim

E-post: post@personligarkitektur.no
Telefon: 980 929 74