Prosessen med meg

Jeg er i bunn og grunn en problemløser, men jeg ser forbi løsningen og ser etter et uttrykk.

Å bygge et hus er like mye et livsstilsprosjekt som en bolig. Den som ser etter et hus med standard løsninger, den som ser etter et hus som ligner det man kjenner fra før, eller som har en fastlåst oppfatning av hva et hus skal være, skal ikke bruke meg som arkitekt. Jeg skaper viktige steder for mennesker som stiller krav til hjemmets kvaliteter, materialbruk og byggets tilpasning til omgivelsene.

 

BEFARINGEN

Som et utgangspunkt starter prosjektet med en befaring, men det er best at vi snakker litt sammen om grunnleggende ønsker og behov først. Da er det viktig å dykke under den pragmatiske overflaten av hvor stort eller hvor mye.

  • Kan du huske eller beskrive et rom du har trivdes særlig godt i, et rom du husker med glede?
  • Hva var det som gjorde dette rommet så spesielt for deg?

 

FORARBEIDET

Etter befaringen, basert på våre samtaler og en god oppdrags beskrivelse går jeg i gang med et konkret forarbeid. Dette arbeidet har til hensikt å gi deg en pekepinn på hovedtrekk i løsning og prosjekteres omfang uten at det legges ned mange arbeidstimer.

Jeg er av den oppfatning at nøkkelen til et godt sluttresultat er å bygge lite og bygge bedre. Konsentrere bruken av penger i stedet for å spre de tynt ut over mye areal. En effektiv, men skånsom, utnytting av tomteareal vil minimere boligens fotavtrykk. Da kan vi ivareta naturområder og arter. Så lenge utformingen er gjennomtenkt, trenger ikke effektiv arealutnytting stå i motsetning til et moderne hjem.

 

SKISSEFORSLAGET

Alle tidligere tanker og ideer fra forarbeidet om rom, funksjon, logistikk, atmosfære og karakter skal nå settes sammen til en helhet som fungerer både funksjonelt og estetisk. 

Å lage et skisseforslag er en prosess som jeg må styre selv. For å gjøre en god jobb må jeg kunne jobbe konsentrert og uforstyrret om oppgaven i lengre tid. Det må være tid til å la tanker modnes. Samtidig forstår jeg godt mine kunders ønske om tilbakemelding og nysgjerrighet for hvordan prosjektet utvikler seg. For å balansere disse behovene har jeg fokus på å ta dere igjennom en prosess som åpner og lukker for kommunikasjon på de riktige tidspunktene (les mer om arkitektkostnader her).

 

SØKNAD OG ANBUD

Frem til nå har arbeidsprosessen vært dominert av deg og meg. Når skisseprosjektet er ferdig skal jeg forberede for nabovarsel, byggesøknad og utsendelse av anbudsdokumenter. Nå involveres mange flere mennesker og de fleste er ukjente.

Denne perioden er for din del ofte preget av venting, men det kan være lurt å benytte tiden til å lage og sende ut et ordentlig anbudsdokument.

 

BYGGEFASEN

Det er ikke til å unngå at dette er en spennende tid og det å bygge et hus er nytt for de fleste. Familie og venner gir velmenende råd, entreprenører deler sine synspunkter, naboer kommenterer og kommunen kommer med krav. På byggeplass er ingen av de 20-40 håndverkerne særlig godt kjent med hverandre. De skal nå bygge boligen din! Det er en utfordring på mange plan, men spesielt når det kommer til samarbeid og tydelig kommunikasjon.

Det er du og jeg som er forfatterne bak prosjektet og sammen har vi ansvar å formidle våre intensjoner og krav til håndverkerne. Det er bare en løsning på dette. Tydelig og eksplisitt kommunikasjon. Det er arbeid,- og detaljtegningens funksjon.