Visualisering-11-of-12
Utsikt2
Enebolig i bratt terreng
Enebolig i bratt terreng
Enebolig i bratt terreng
3

Salamanderhuset

Asker kommune

Tomten er som en frodig og overgrodd oase midt i et byggefelt, men...

  • Terrenget er spesielt bratt
  • Et vann ovenfor tomten truer med oversvømmelse i nedbørsrike år
  • Deler av tomten befinner seg i en flomsone
  • Utrydningstruede amfibier overvintrer på tomten, og deler av området er vernet

Disse utfordringene kan virke avskrekkende på mange, men gir også stedet særpreg. Salamandere, rådyr og et mangfoldig dyreliv gir området en unik atmosfære sjelden funnet i bynære områder.

For å minimere skadevirkningene av byggearbeider på tomten, ble det utført analyser og risikovurdering av EcoFact. Det ble også utarbeidet en veileder for lagring av byggematerialer og håndtering av avfall på tomten. Videre ble det gjennomført en rekke tiltak for å beskytte salamandere.

Vi og kunden besluttet tidlig å bygge bolig og garasje som separate enheter. Mindre bygningsvolumer tilpasser seg lettere det bratte landskapet, og en uavhengig garasje gir fleksibilitet i møte med potensielle kommunale parkeringskrav.

I øverste etasje plasserte vi kjøkken, spiseplass og stue. Familien kan her nyte panoramautsikt over vannet og fuglelivet i trekronene. En dør fra kjøkkenet leder direkte ut til hagen.

Soverom og bad ligger i etasjen under, som utgjør husets rolige sone. Herfra kan du også gå direkte ut i naturen, og følge stien videre ned til tjernet.

Oversikt

Arbeider:

Artikler:

Intervju:

Kom i gang-guide

Kontakt

Personlig Arkitektur AS
Undheimsvegen 468
4342 Undheim

E-post: post@personligarkitektur.no
Telefon: 980 929 74