Navigasjon
Enebolig | Hovden
 
2014

Enebolig for en aktiv småbarnsfamilie

Småbarnsfamilie som dyrker friluftsliv og lek i natur. Stort behov for oppbevaring av utstyr og arealer for ulike aktiviteter, både ute og inne. De ønsket seg et hjem som er planlagt for et langt og variert liv.

Svakt skrånende tomt i nytt byggefelt like utenfor Hovden sentrum.

 

Selvbygger på Hovden
Enebolig på Hovden
Skifer
Enebolig | Hovden
 
2014

Selvbygger

Materialbruk

Oppføring av bolig er i stor grad ett gjør-det-selv prosjekt. Med unntak av konstruksjon, som ble satt opp med ferdigproduserte elementer levert fra fabrikk i Latvia, har eier selv stått for det meste av byggingen.

Utvendig kledning og tak i malmfuru fra lokalt sagbruk.
Vinduer levert fra Schûco.

Hoveddør fra Ege Dører AS
Enebolig på Hovden
Enebolig på Hovden