Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre

Enebolig i massivtre

Kongsberg kommune

Noen kilometer utenfor Kongsberg sentrum, i et nytt byggefelt, ligger en tomt høyt hevet over bilveien. Terrenget virket ved første øyekast til å være både bratt, komplisert og utfordrende.

Før familien tok valget om å kjøpe tomten gjorde vi noen enkle landskapsanalyser slik at familien kunne vurdere fordeler og bakdeler. Det ble raskt tydelig at tomten ga mulighet til både panoramautsikt og usjenerte utearealer, samtidig. Ettertraktede kvaliteter midt i et byggefelt.

Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre

 

Fordi tomten er smal oppføres bolig og garasje som to separate bygg. Da kan garasje plasseres på nivå med vei og samtidig fungere som støttemur til boligen ovenfor. Bygningskroppen er lagt langs med høydekoter slik at terrenginngrep reduseres.

Boligen er bygget i en massivtre konstruksjon. Grunnmur er utført med kjerneisolert betong. Både massivtre og betong vil forbli ubehandlet, og er synlig i store deler av interiøret.

Utvendig er boligen kledd med saktevoksende gran fra Grån. Vindu leveres av Førre Trevare i oljet Accoya.

 

Huset ble i 2021 nominert til Kongsberg kommunes byggeskikkpris.

Byggeblogg: @sommerfuglhuset