Enebolig i massivtre
Bilder-fra-under-bygging-253-of-262-1
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Bilder-fra-under-bygging-101-of-262
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Bilder-fra-under-bygging-132-of-262
Bilder-fra-under-bygging-124-of-262
Bilder-fra-under-bygging-137-of-262
Spilehimling i kombinasjon med takvindu

Enebolig i massivtre

Kongsberg kommune

Tomten ligger noen kilometer fra Kongsberg sentrum. Terrenget gir ved første øyekast inntrykk av å være bratt og utfordrende. Før familien bestemte seg for å kjøpe tomten, utførte vi derfor noen enkle landskapsanalyser for å avdekke fordeler og ulemper. Analysene viste at tomten tilbyr både panoramautsikt og private uteområder, ettertraktede kvaliteter i et byggefelt hvor hus står tett.

Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre

På grunn av tomtenes avlange form ble det valgt å bygge to separate bygg: bolig og garasje. Garasjen plasseres på samme nivå som gaten og fungerer da også som støttemur for boligen ovenfor. 

Det største bygningsvolumet, bolig-delen, følger terrengets høydekoter. Det reduserer terrenginngrep og sprengningsarbeider.

Boligen er i tillegg oppført som en massivtrekonstruksjon og har en grunnmur i kjerneisolert betong. Både massivtre og betong forblir ubehandlet og er synlige overflater i store deler av interiøret. Utvendig er boligen kledd med saktevoksende gran fra Grån. Vindu er levert av Førre Trevare i oljet Accoya.

 

Byggeblogg: @sommerfuglhuset

(function($) { $('a[href="https://www.personligarkitektur.no/prosjekter/nese"]').removeAttr('href'); })(jQuery);