Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Massivtre og betong i stue

ENEBOLIG I MASSSIVTRE

Enebolig | Kongsberg kommune
Under bygging

Noen kilometer utenfor Kongsberg sentrum, i et helt nytt byggefelt, lå en tomt som ingen ville kjøpe. Tomten var smal og lå ti meter over bilveien. Ved første øyekast virket det vanskelig å bygge en bolig her.

Før familien bestemte seg for å kjøpe tomten lagde vi noen raske skisser og diagrammer for bedre å vurdere fordeler og bakdeler. Da så vi at en slik beliggenhet kunne gi både panoramautsikt og usjenerte utearealer, selv mitt i et byggefelt.

Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre
Enebolig i massivtre

 

Fordi tomten var smal og avlang ble det valgt å bygge bolig og garasje som uavhengige bygg. Da kan garasjen plasseres på nivå med vei og samtidig fungere som støttemur for boligen ovenfor. Boligen ble lagt langs med høydekotene for å minimere terrenginngrep og få langsiden mot utsikt og kveldsol.

Boligen er hovedsaklig bygget i en massivtre konstruksjon med kjerneisolert betong. Både massivtre og betong vil være ubehandlet og synlig på innsiden av huset. Utvendig blir boligen kledd med saktevoksende gran fra Grån. Vindu er levert av Førre Trevare i oljet Accoya.

Spilehimling i kombinasjon med takvindu

Datavisualisering av himling og takvindu over kjøkkenbenk.

Huset ble i 2021 nominert til Kongsberg kommunes byggeskikkpris.

Byggeblogg: @sommerfuglhuset