Enebolig til to med stor hage
Enebolig til to med stor hage
Enebolig til to med stor hage
Enebolig til to med stor hage

Enebolig og hage for et par

Jæren

Å gjøre ting enkelt, å ikke ha mer enn det som er nødvendig, og istedet bruke fritiden i hagen er viktig for huseier. De ønsker seg et lite hus på en stor tomt. Ord som nøysomhet og spartansk ble nevnt i de innledende samtalene, men også koselig og inviterende.

Et godt hus krever en god byggherre, og det er ekstra hyggelig når huseiers ønsker sammenfaller med arkitektens. I tillegg er dette en prosess hvor huseierne ønsker å bruke lang tid. Dette for at ideer skal modnes og ulike varianter utforskes.

Volumstudier
I første omgang er det gjort et volumstudie: Et forenklet skisseforslag hvor fokus er organisering av rom og arealer, samtidig som bygget gis en form. Detaljer som vinduer, dører, møblering osv. er ikke vurdert. Logistikk, proporsjoner og volum.