Hage på Jæren
Hage på Jæren
Hage på Jæren

HAGE PÅ SLETTENE

Hage | Time kommune
Hagen er nå ferdig opparbeidet.

Hovedstrukturen ble etablert tidlig, og det er gjort mange små og store endringer underveis, men hagen har fått utvikle seg i et rolig og naturlig tempo.

Det er etablert tre målsetninger for hagen:

Hagen skal harmonere med det omkringliggende landskapet.

Den skal supplere eierne med blomster (til selvplukk) igjennom hele året. For å oppnå dette var det nødvendig å oppføre et drivhus for de planter som blomstrer om vinteren.

Ett tredje, men viktig moment, var å understøtte og invitere til rikt fugleliv. Spesielt for de pollinerende insekter og andre dyr som har sitt naturlige habitat på tomten, som padder og ekorn. 

Hage på Jæren

En hage bør være hyggelig og variert også om vinteren.