Planteliste
Hageplan til eldre enebolig
Hageplan til eldre enebolig
Hageplan til eldre enebolig
Hageplan til eldre enebolig
Plantekasse

Hageplan til eldre enebolig

Klepp kommune

Det er nesten førti år siden hun vokste opp i huset, men som en ny generasjon huseier ønsker de å sette sitt preg på både huset og hagen.

Stedet er historisk og ligger midt i hjertet av Jæren. Tomten er avgrenset av en steinmur og i et duvende landskap. Det er typisk for Jæren, men i tillegg bærer tomten preg av å være et skogslandskap. Det er uvanlig. Vi ønsker å forsterke følelsen av skog og skogsbunn: Et hus i skogen.

Det var et ønske fra huseier at tomten ble tilrettelagt for:

 -nytteplanter og bærbusker
- eple/pærelund
- koselige sitteplasser
- hønsehus og voilér
- drivhus med pottebenk og plantekasser
- terrasse skjermet for vind (i den grad det er mulig)
- nytt inngangsparti
- område for kompost, avfall og oppbevaring av redskaper

I tillegg til beplantning  er planlegging av nivåer, trapper, støttemurer, espaljé, rekkverk osv. (hagens grå del) særdeles viktig. Den grå og grønne delen skal fungere sammen som én helhet.

 

I samarbeid med Hafsahl Hageplan laget vi en omfangsrik plan: Utstrakt bruk av både steinmur og skifer, men også en detaljert planteliste og anbefalinger for fremtidig skjøtsel.

En hage blir ikke til over natten, men det er fint å jobbe etter en plan.