Navigasjon
Enebolig | Kongsberg
 
2016

Enebolig i massivtre

Enebolig i massivtre

En familie på fem som ønsket seg en mindre bolig hvor dagliglivet var organisert rundt ett fellesrom.

Tomten ligger i ett nyetablert boligområde i Kongsberg. Den ble nok ansett som ubebyggelig av mange ettersom den ligger på en fjellhylle, 7-8 meter over vei. Det var et vanskelig utgangspunkt, men til gjengjeld får man panoramautsikt og usjenerte utearealer mitt i et byggefelt.

Kundens byggeblogg: Sommerfuglhuset

Massivtre
Enebolig i Kongsberg
Enebolig | Kongsberg
 
2016

Løsning

Fordi tomten også var avlang ble det valgt å skille bolig og garasje. Da kan man benytte garasjen som støttemur i ett skrånende terreng.

Boligen ble plassert lengre oppe på tomten hvor utsikt var best og bygningskroppen langs med høydekotene. Dette for å minimere terrenginngrep og et fellesrom med bredsiden mot utsikt og kveldssol.

Konstruksjon

Materialbruk

Konstruksjon av kjerneisolert betong og massivtre.
Massivtre levert av Norsk Massivtre AS.

Kledning i saktevoksende gran fra Valdres.
Huset er malt med Falu Sort.

Vindu og dører levert av Førre Trevare AS i oljet Accoya.

Under bygging.

Betonggulv