Navigasjon
Enebolig | Kongsberg
 
2019

Enebolig i massivtre

Enebolig i massivtre

En familie på fem som ønsket seg en mindre bolig hvor dagliglivet var organisert rundt ett fellesrom.

Tomten ligger i ett nyetablert boligområde i Kongsberg. Den ble nok ansett som ubebyggelig av mange ettersom den ligger på en fjellhylle, 7-8 meter over vei. Det var et vanskelig utgangspunkt, men til gjengjeld får man panoramautsikt og usjenerte utearealer mitt i et byggefelt.

Kundens byggeblogg: Sommerfuglhuset

Massivtre og betong i stue. Kongsberg.
Enebolig i Kongsberg
Enebolig | Kongsberg
 
2016

Løsning

Fordi tomten også var avlang ble det valgt å skille bolig og garasje. Da kan man benytte garasjen som støttemur i ett skrånende terreng.

Boligen ble plassert lengre oppe på tomten hvor utsikt var best og bygningskroppen langs med høydekotene. Dette for å minimere terrenginngrep og et fellesrom med bredsiden mot utsikt og kveldssol.

Konstruksjon

Materialbruk

Konstruksjon av kjerneisolert betong og massivtre levert av Norsk Massivtre AS.

Huset er malt med Falu Sort.
Vindu og dører levert av Førre Trevare AS i oljet Accoya.

Kledning i saktevoksende gran fra Miljøkledning AS.

Under bygging, men  antatt ferdig i 2020.

Slipt og bonet betonggulv.