Navigasjon
Enebolig | Asker
 
2021

Enebolig mellom to tjern

Enebolig i massivtre

Mellom to tjern og i en østvendt skråning har familien lyst til å bo. En vill og innholdsrik tomt som inviterer til lek og utforskning. Tomten har en noen litt uvanlige og byråkratiske utfordringer, bla. utryddingstruet salamander, flomsone og ufølsomme parkeringskrav hos kommunen.

Enebolig | Asker
 
2021

Løsning

Fordi tomten er svært bratt og avlang ble det valgt å skille bolig og garasje. Dette fordi det er enklere å tilpasse to mindre bygningsvolum i terreng enn ett stort volum. En separat garasje vil også gi oss nødvendig fleksibilitet ift. en del kommunale parkeringskrav som måtte komme i fremtiden.

Boligen har hovedoppholdsarealer på oppside hvor man både har utsikt til horisont, kontakt med trekroner og dirkete utgang til hage fra kjøkken. Sove og lekerom er plassert nede mot tjern, hvor innsyn fra naboer er ubetydelig og man kan nyte soloppgangen fra hodeputen.

Utekjøkken