Navigasjon
Enebolig | Norheimsund
 
2018

Enebolig for en enslig mann

En voksen mann som ønsker å kunne huse mange gode venner og familie.

Historisk tomt på en fjellhylle omlag tyve meter over Hardangerfjorden. Plassert nærmest som på et nes og med utsyn mot hovedinnseiling til Nordheimsund ligger tre vikinggraver fint plassert ytterst på pynten. Bakenfor disse ligger et smalt og flatt parti før landskapet igjen stiger bratt.

Prosjektet er foreløbig på skissestadie.

 

En mindre enebolig i Hardanger
Nordheimsund
Lekestue og anneks

Utsikt fra hems.

Enebolig | Norheimsund
 
2018

Landskapet

Materialbruk

Plassering av byggene i landskapet er i stor grad diktert av naturgitte forhold: mellom en fjellskråning og tre vernede vikinggraver. Bygget er organisert rundt gravhaugene som ved et tun og samtidig trukket så langt frem som mulig for å minimere inngrep i terreng. Dette ga stue og kjøkken nærhet til de historiske gravene og den karakter de gir tomten, samtidig som man får Hardangerfjorden i panorama.

Plassering av byggene i landskapet er i stor grad diktert av naturgitte forhold: mellom en fjellskråning og tre vernede vikinggraver. Bygget er organisert rundt gravhaugene som ved et tun og samtidig trukket så langt frem som mulig for å minimere inngrep i terreng. Dette ga stue og kjøkken nærhet til de historiske gravene og den karakter de gir tomten, samtidig som man får Hardangerfjorden i panorama.

Nordheimsund 2