Navigasjon
Ombygging | Vestby
 
2020

Ombygging enebolig fra 1921

Enebolig i massivtre

Småbarnsfamilie på fire som ønsker å bygge om. Boligen som står på tomten i dag er et gammelt trehus fra 1921 med små rom, lite kjøkken og minimalt med lagringsplass.

Tomten er avlang og skråner ned mot nord. Fordi tomten er smal blir hage og innerom svært eksponert for innsyn fra gate og nærliggende lekeplass. Å gjøre hage og oppholdsrom mer privat var derfor også svært viktig for familien.

Prosjektet er ute på anbud.

Forslag til ombygging av trehus fra 1920 i Vestly.
Forslag til ombygging av trehus fra 1920 i Vestly.
Ombyging | Vestly
 
2018

Løsning

Det ble i hovedsak gjort 4 grep i boligen og hagen:

  • Taket er foreslått revet og erstattet med ett nytt slik at man bedre kan utnytte lofts etasjen.
  • Det bygget på boligen noe slik at huset fikk litt mer areal og større rom.
  • Garasje ble flyttet slik at hagearealer  er mer privat og bedre skjermet.
  • Anneks i hagen for bla. å avlaste huset ved overnattingsbesøk.

Konstruksjon

Materialbruk

Prosjektet er for tiden ute på anbudsrunder, men materialer tenkt brukt er hovedsaklig vedlikeholdesfrie:

  • vestlandskledning i kjerneved av furu med gjærede hjørner
  • stående spilekledning i oljet sedertre
  • vinduer i oljet sedertre
  • bruddskifer og betongheller/armert gress
  • båndtekking med kobber
Belegning med skifer