Hytte ved Bersagel
Renovering av hytte
Renovering av hytte
Renovering av hytte

RENOVERING AV HYTTE

Hytte | Sandnes kommune
Under bygging

Den gamle hytten utnytter den spektakulære plasseringen dårlig. Riktignok er den plassert på et nes med utsikt over Gandsfjorden, men vinduene er små og mot feil himmelretning. I tillegg er hytten uisolert.

De nye eierne ønsker seg en hytte de kan bruke hele året, bedre kontakt med landskapet rundt og mange flere soveplasser. Fordi hytten ligger i et landskapsvernområde er det ikke mulig å bygge nytt, men vi kan renovere innenfor det eksisterende fotavtrykket.

Modellstudie hytte

En av mange skissemodeller som illustrerer geometrien i taket.

Hytten strippes ned til at bare konstruksjonen er igjen. Deretter bygger vi den opp igjen med en effektiv planløsning, større vindu og ny kledning. Vi utvider også taket over terrassen. Dette enkle grepet er alt som skal til for å gi hytten et mer moderne preg; et stramt geometrisk tak med presis utførelse av overganger og  detaljer.

Hytte plan

Plantegning som  viser ferdig ombygd hovedetasje.