Ombygging av kataloghus
Ombygging av kataloghus
Ombygging av kataloghus
Ombygging av kataloghus
Ombygging av kataloghus

OMBYGGING AV TYPEHUS

Enebolig | Smøla kommune
Byggesøknad godkjent

Det står et brunmalt hus på et nes. Huset ble bygd på 80-tallet og er et tidstypisk typehus, men for noen år siden skiftet det eier.

De nye eierene er veldig glade i stedet, og den ene av dem har vokst opp i huset, men familien på fire syntes boligen var unødvendig stor. Arealer var dårlig utnyttet, enkelte rom ble ikke brukt og det var mye å holde rent. Familien var mindre sosiale sammen fordi avstandene var lange.

Familien opplever også, etter å ha bodd på tomten i noen år, at huset står feil plassert. Blåser det kraftig finner de ikke le og sitter de i stuen er vinduene vendt bort fra utsikten. Men familien ønsker å bli boende. De ønsker å utnytte de kvaliteter som huset og tomten har.

Eksisterende bolig

Den gamle garasjen rives og parkering flyttes inn i kjeller. Taket tas av og innvendig får huset helt ny planløsning. Å ta av et tak er dramatisk, men fordi kataloghus er bygget med prefabrikerte takstoler er det både enkelt og raskt å demontere.

Som typisk for mange eldre boliger er hovedplanet hevet en meter over bakkenivå. Slik er det også i dette huset, men med ny planløsning utnytter vi denne nivåforskjellen: Vi lager en (sove)avdeling i huset - hevet over bakkenivå  - med de rom som brukes på kveldstid.

For å utnytte utsikten og få bedre kontakt med terreng utvider vi boligen med et tilbygg. I tilbygget plasserer vi de aktive arealene - de sosiale rom -som kjøkken, stue og spiseplass. Det gamle huset og det nye tilbygget blir satt sammen slik at huset får et nytt fotavtrykk. Det får en L-form. Da vil det alltid være mulig å finne en husvegg som le mot vind.