Ombygging av typehus

Det opprinnelige huset er bygget på 80-tallet, og er et tidstypisk typehus. De nye eierne liker stedet svært godt, og en av dem har barndomsminner knyttet til huset. Men familien finner boligen stor, med dårlig arealutnyttelse, ubrukte rom og krevende å holde rent.

Etter å ha bodd på tomten i noen år, har familien innsett at husets plassering ikke er optimal. Blåser det kraftig finner de ikke le. Sitter de i stuen er vinduene vendt bort fra utsikten. Likevel, de ønsker å bli boende.

Vi river den gamle garasjen, og for å utnytte arealer i boligen bedre flytter vi parkeringen av biler og sykler til kjelleren. I tillegg bygger vi om taket og de innvendige arealene får ny planløsning.

I dette huset, som i mange eldre boliger, ligger hovedplanet en meter over bakken. Den nye planløsningen bruker denne nivåforskjellen til å etablere en sovefløy  — en rolig sone hevet over bakken. Samtidig utvider vi boligen med et tilbygg for å fange utsikten og styrke kontakten med landskapet. De sosiale og aktive områdene, som kjøkken, spiseplass og stue, plasserer vi i denne husdelen.

Det gamle huset og det nye tilbygget kombineres til en L-formet bygningskropp. En slik organisering gir muligheten for å finne én husvegg som gir le mot vinden.

Ombygging av typehus
Ombygging av typehus
Ombygging av kataloghus
Visualisering-3-of-7-1