Navigasjon
Ombygging | Bærum
 
2016

Ombygging av kataloghus fra 1970-tallet

Familie på fire som har kjøpt et eldre BlockWatne kataloghus i Bæru, like utenfor Oslo. Huset ligger i en tilnærmet flat tomt  i ett eldre  boligområde med veletablerte uteområder.

Som mange kataloghus fra 60/70-tallet så er de plassert på en grunnmur høyt hevet over hagen. Dette gir mulighet for kjellervindu, men samtidig mister hovedetasjen kontakt med hage.

 

Ombygging av kataloghus
Utvidelse av enebolig
Ombygging | Bærum
 
2016

Løsningen

Familien ønsket å bygge om huset slik at de fikk utnyttet kjelleren bedre og med flere soverom, samt bygge om hovedetasjen slik at man fikk bedre kontakt med hage fra kjøkken og stue.

For å bedre kontakten og lettere bruk av hage ble terreng hevet litt samtidig med drenering av kjeller. Det ble foreslått en bred og dyp trapp rundt store deler av huset. Da kan man lett springe rett ut eller sitte under takutstikket med en kopp kaffe.

Utvidelse

Materialbruk

Kommunens reguleringsbestemmelser tillater dessverre ingen ytterligere utvidelse, men eksisterende tilbygg/vindfang ble revet og dette frigjorde litt areal sog muliggjorde en forlengelse av huset på 1-2 meter. Dette var akkurat nok for en romsligere stue og bredere kjøkken, men innenfor samme fotavtrykk som eksisterende hus samt en rolig bygningsform uten de mange små tilbygg. Lengre hus ga også mulighet for større vindusflater ut mot hage.

Gulv i eik

Eksempel | Eik i gulv, himling og vinduskarmer.