Skisse for ombygging av enebolig
Navigasjon
Renovering | Sandnes
 
2018

Renovering av kataloghus fra 60/70-tallet

Voksent par som har arvet et eldre BlockWatne kataloghus. 

Huset ligger i en vestvendt skråning på en høyde over Sandnes. Området er et godt etablert villaområde som ble bygd ut på 60/70-tallet. Gamle hager med voksne trær.

 

Innkjøring til enebolig med carport
Renovering | Sandnes
 
2018

Om kataloghus

Som typisk for en del kataloghus i skrånende terreng ligger hovedetasjen på en mørk kjeller og ofte omlag 1 meter over hagen.

Planløsning

Materialbruk

Ombygging av boligen er hovedsaklig omorganisering av innvendige arealer for å oppnå bedre plassutnyttelse og utsikt. For å bedre kontakten og lettere bruk av hage ble terreng hevet litt. Dette også for å muliggjøre adkomst til huset med rullestol. Huset er tilpasset for bruk av rullestol på permanent basis.

Renovert fasade og terrasse
Eksisterende kataloghus

Eksisterende | Adkomst og kjøkkenvindu

Eksisterende kataloghus

Eksisterende | Hage og hus fra sør