Ombygging av Block Watne hus
Ombygging av Block Watne hus
Ombygging av Block Watne hus
Plan

Nye Block Watne

Bærum kommune

I et etablert byggefelt har familien kjøpt et Block Watne hus fra 70-tallet. Kataloghus ble på den tiden bygget for en annen familiestruktur, med andre prioriteringer, og de nye eierne ønsker å bygge om.

I hovedtrekk ønsker familien  å utnytte kjelleretasjen for å få plass til flere soverom, men det er også viktig å etablere bedre kontakt mellom hage og stue. Som typisk for kataloghus ligger hovedetasjen en liten meter over hagen. En slik løsning gir mulighet for kjellervindu, men samtidig mister hovedetasjen kontakt med hage. Dessverre tillater kommunen verken påbygg eller tilbygg, og alle endringer vi gjør må være innenfor husets eksisterende yttervegger.

For å bedre kontakten mellom stue og hage blir terreng hevet 30-40 cm. Oppfylling av terreng gjøres samtidig som kjeller får ny drenering og gravearbeider bidrar også til at tomten jevnes ut. Vi setter inn nye vindu, yttervegger etterisoleres og huset får ny kledning. Huset moderniseres og løftes opp til dagens standard.

Oversikt

Arbeider:

Artikler:

Intervju:

Kom i gang-guide

Kontakt

Personlig Arkitektur AS
Undheimsvegen 468
4342 Undheim

E-post: post@personligarkitektur.no
Telefon: 980 929 74