SKRIVESTUE TIL EN FORFATTER

Anneks | Kvam kommune
På skissestadiet

Særdeles bratt tomt med utsikt over Hardangerfjorden.

Et rom med takhøyde.
Et sted å jobbe.
Et sted å sove.
Helt alene.

Areal= ca 20 m2