SKRIVESTUE I EN BRATT SKRENT

Anneks | Kvam kommune
På skissestadiet

Særdeles bratt tomt med orkesterplass over Hardangerfjorden.

Et rom med takhøyde.
Et sted å arbeide.
Et sted å sove.

Helt alene.

Skrivestuen og den lille hytten utgjør én enhet. De kan stå hver for seg, men sammen danner de et tun.