Slik jobber jeg
Slik jobber jeg

Kvalifisert som reflekterende praktiker.

Etter 10-15 år i jobb som sivilarkitekt ved ulike kontorer i Norge valgte jeg å ta to sabbatsår hvor jeg utdannet meg som tømrer. Denne uvanlige kombinasjonen har gitt meg et annet perspektiv på det å være praktiserende arkitekt. På den ene siden håndverket, manuelt arbeid og det fysiske slitet. På den andre siden teknologi, materialkunnskap og idéprosess.

Arkitektur er på sitt vakreste når det erfares gjennom et menneskelig øye; fra bakkenivå og ikke fra en drone.

Arkitektur er på sitt vakreste når det erfares gjennom et menneskelig øye og ikke fra en drone.

Arkitektur er på sitt vakreste når det erfares gjennom et menneskelig øye og ikke fra en drone.

Elementære materialer spikret/sveiset/støpt/skrudd sammen til relevant form.

Arkitektur er på sitt vakreste når det erfares gjennom et menneskelig øye og ikke fra en drone.

Jeg skaper viktige steder for folk som stiller høye krav til hjemmets kvaliteter, materialbruk og byggets tilpasning til omgivelsene.

Å bygge skaper uopprettelige merker i naturen, men arkitektur er for mennesker. Empatiske mennesker som tar hensyn til miljøet og landskapet rundt seg.

Det er viktig å dykke under den pragmatiske overflaten av hvor stort eller hvor mye.

Kan du huske eller beskrive et rom du har trivdes særlig godt i, et rom du husker med glede? Hva var det som gjorde dette rommet så spesielt for deg?

Kan du huske eller beskrive et rom du har trivdes særlig godt i, et rom du husker med glede? Hva var det som gjorde dette rommet så spesielt for deg?