29/10/2020

Om smak

Alle som bryr seg nok kan skape et hus av stor verdi. Med nok omtanke blir det bra! Du tar din livshistorie og baggasje, blander det sammen med dine drømmer, og skaper et sted som er unikt for deg. Ingen yrkestittel behøves for det. 

Jeg skriver ikke dette for å undergrave verdien av ekspertise, for kunnskap er viktig for å ta gode valg. Hvis du interesserer deg for rødvin, dør hengsler eller skinnsko så vil du raskt opparbeide deg en god forståelse og være i stand til å skille det ekte fra det falske, det eksepsjonelle fra det vanlige. Da har du ikke noe behov for å bli fortalt om din smak er god eller ikke. Du har blitt en ekspert ved at du involverer og bryr deg. For de tema som du ikke bryr deg særlig om er det derimot sannsynlig at du vil være noe begrenset.

Som arkitekt bryr jeg meg svært mye om de hus og steder vi mennesker skaper. Bryr du deg ikke om hus er det nok mer riktig for deg å finne et ferdig kataloghus eller en leilighet. Bryr du deg derimot om hus kan du og arkitekten sammen skape et hjem av eksepsjonell verdi, både for deg og omgivelsene.

06/10/2020

Behov og ønsker

Det er arkitektens intensjon at sluttresultatet skal bli så  bra som overhodet mulig og at prosjektet realiseres så tett opptil tegninger og innenfor budsjett som mulig. For at arkitekten skal kunne skape det huset du ønsker deg så er det viktig at din bestilling er god og at du har realistiske forventninger. Det kalles bestillerkompetanse og den er ofte mangelfull hos de fleste.

Nå skal det sies at det er ikke enkelt å bestille arkitekttjenester ettersom det er en omfattende tjeneste og et komplisert "produkt" å bestille, men innledningsvis er det lurt å formidle til arkitekten noen grunnleggende tanker.

Logistikk og fremdrift

Hvilken holdning man har til å bygge eller renovere avhenger også av hvilken livsfase man befinner seg i. Noen vet at de kun vil bo noen år i huset, mens andre planlegger et hjem for resten av livet.

 • Hvor lenge regner du med å bo i boligen?
 • Har du noen behov som du vet vil endre seg innen kort tid?
 • Når bør byggeprosjektet være ferdig?
 • Kan du bo et annet sted mens byggearbeidet pågår?
 • Er noen deler av prosjektet mindre viktig enn andre, f.eks. garasjen?

Omfang og økonomi

Hvis vi antar gjennomsnittlig byggekost på 25.000 kr/m2 så vil regnestykket nedenfor gi en grov pekepinn på totalkostnad. Er dette innenfor din økonomiske ramme?

Antall m2 x 25.000 kr/m2 =    kr

Dine ressurser

Personlig er jeg som arkitekt stor tilhenger av å benytte det man har, gjerne lokale ressurser. Har du noen:

 • ressurser på tomten som kan være relevant å bruke, f.eks. en gammel steinmur eller en haug med murstein?
 • ressurspersoner som dere vurderer å bruke: f.eks. en flink murer i familien?
 • lokale ressurser, f.eks. finnes det et sagbruk, steinhuggeri, skiferbrudd el. i nærheten?

Dine forventninger

Å bygge, om det er lite eller stort, er en prosess med mange følelser og forventninger. Hvis sluttresultatet skal bli virkelig bra, i motsetning til middelmådig, så må arkitekt og byggherre dra i samme retning.

 • Hva er det du frykter mest med den prosessen du vurderer å gå inn i?
 • På hvilken måte kan arkitekten hjelpe deg å fjerne eller minske denne usikkerheten?
 • Hva forventer du av arkitekten?

Vær personlig

Du skal jobbe sammen med arkitekten i lang tid fremover, så bruk god tid på dette. Still spørsmål og ikke vær redd for å dele den emosjonelle siden av prosjektet med arkitekten. Dykk under den pragmatiske overflaten av "Jeg vil ha et påbygg!» når du egentlig ønsker "et rom hvor jeg kan trekke meg bort for en stund og føle at jeg sitter i toppen av et tre.».

Kan du huske eller beskrive et rom du har trivdes særlig godt i, et rom du husker med glede? Hva var det som gjorde dette rommet så spesielt for deg?

16/09/2020

Befaring med arkitekt

Jeg opplever at mange er litt usikre på hva de kan forvente, eller hva som forventes, når arkitekten kommer på befaring.

Før befaring

Før arkitekten kommer på befaring har dere antagelig hatt en del epost-vekslinger sammen og snakket litt om deres behov og tanker rundt byggeprosjektet. Disse samtalene resulterer ofte i det vi arkitekter kaller et romprogram. Dette er et dokument som inneholder antall rom, arealer og litt om bruken. Under en befaring vil arkitekten forsøke å komme litt under overflaten av det rent pragmatiske, som areal og funksjon. For eksempel er det noen kvaliteter ved tomten som dere setter spesielt pris på? Ett gløtt til fuglebrettet fra badet? Lukten av syrinen ved inngangsdøren? Viktig å kunne se barnas lekeplass fra kjøkkenet?

Slik informasjon er vanskelig å fange opp ved en kort befaring, men det er viktige kvaliteter i hverdagen. Ikke vær redd for å formidle dette til arkitekten! Før befaring er det flott hvis dere har tenkt litt igjennom:

 • Hvor kommer vinden oftest ifra? 
 • Noen naboer som kan være til bry?
 • Støy?
 • Har dere noen ressurser som kan benyttes? For eksempel tilgang til rimelig og god murstein, en flink håndverker i familien... ?
 • Finnes det noen relevante bedrifter i nærområdet, for eksempel et sagbruk eller steinbrudd?
Arkitektens skisse fra befaring. Det handler også om å se et helt område, ikke bare en tomt.

Under befaring

Som en del av befaringen vil arkitekten ofte bruke litt tid alene på tomten for å dokumentere. I hovedsak er det fotografering av tomtens eksisterende bygg og tilstøtende gateløp, men bilder også brukes aktivt i senere arbeid, f.eks. i byggesøknader. En god og samvittightesfull arkitekt vil også være opptatt av farger, teksturer, siktlinjer, vegetasjon  osv. i området

Alt-i-alt er det en ganske vidtspennende samtale du skal ha med arkitekten som vanligvis tar ca. to-tre timer. For mange kan det nok være lurt å ha ordnet med barnepass.

Etter befaring

Alle arkitekter vet at det kan være vanskelig å formidle en hel masse med tanker og drømmer om sitt nye hjem i løpet av disse få timene. Tiden er for knapp og tanker kan være umodne. Husk at en befaring er starten på en prosess og det vil være mange flere muligheter for dere å komme med innspill senere.

16/09/2020

Hva bør et anbud inneholde?

Hva er hensikten med anbudet?

Spørsmålet kan virke banalt ettersom det er selvsagt at man skal bruke det for å hente inn priser fra forskjellig entreprenører. Men bruk ett minutt på å sette deg inn i håndverkerens ståsted.

Håndverkere mottar forespørsler om pris ukentlig, enkelte daglig. Veldig mange private byggherrer sender ut en rask og uforpliktende epost med spørsmål om pris, kanskje sammen med noen skisser eller tegninger. Personen i andre enden vil da sannsynligvis gi et raskt svar, et skudd fra hofta, på slike prisforespørsler. Det prisoverslaget entreprenøren da oppgir vil ofte være svært lav. Dette for å fremstå attraktiv da de vet at du driver å leter rundt i håp om å få en god pris.

Hva skal man gjøre for å få en riktigere pris?

Lag et dokument som beskriver prosjektet i hovedtrekk og legg til 15% på totalsum som økonomisk buffer.

Kort og greit, et anbudsdokument for budsjettpris bør inneholde:

 • Et bilde og et situasjonskart over tomten.
 • Plan, snitt og fasadetegninger med hovedmål påført.

Dette behøver entreprenør primært for å kunne danne seg et inntrykk av omfang, men og for å måle lengde på vegger og beregne omtrentlige materialmengder, f.eks antall m2 takstein

Videre bør dokumentet inneholde:

 • En enkel oversikt over antall og størrelse på dører/vinduer som skal kjøpes inn.
 • Beskrivelse av hovedmaterialer og overflater i alle rom (gulv/himling/vegger). Dette kalles et romskjema. Ønsker du å male selv, skriv det på.
 • Vilkår for oppføring av bygget. Hvem forsikrer huset under bygging, hvem betaler for levering av avfall, tidsfrister osv. ?
 • Teknisk utførelse. Skal du ha vannbåren varme i alle gulv, type pipe, balansert ventilasjon osv. ?

Men pass på…

Det er lett å la seg rive med og skrive altfor mye! Mange små og mellomstore håndverkerbedrifter har ikke egne ansatte som regner på anbud. Det er ofte noe ledelsen gjør etter en lang arbeidsdag innimellom alt annet. Er beskrivelsen for detaljert orker de rett og slett ikke med mindre jobben du tilbyr er svært attraktiv.

16/09/2020

Hvordan fradele en tomt?

I de store byene skriker man etter tomter. I enkelte regioner er presset særlig høyt og mange som har litt eldre eneboliger har også ofte romslig tomterHvor begynner du, og hvordan går man så frem for å få fradelt en tomt?

Read more

16/09/2020

Hvor mye koster en arkitekt?

Alle som tar kontakt med meg lurer på hvor mye det koster å få tegnet ett hus av en arkitekt? Dessverre er det alltid vanskelig å svare helt konkret på, for hva koster en bærepose med matvarer? Hvor lang tid tar det å skrive en bok?

Det første du som kjøper av arkitekttjenester må innse er at det er en tjeneste du kjøper og ikke et produkt. Du kjøper ikke tegninger. Du betaler for råd, vurderinger, ferdigheter og kunnskap. Alt dette ender til slutt opp som tegninger, men det er langt ifra alt som inngår i arkitekthonoraret. I hovedtrekk kan man si at jeg som arkitekt:

 • hjelper deg gjennom søknader, nabovarsel og anbudsprosess
 • produserer tegninger som du kan søke godkjenninger med
 • produserer tegninger som du kan bygge etter
 • bistår deg i byggeprosessen og gir deg veiledning underveis slik at du er godt og riktig informert til å ta gode valg

Hver og en av disse punktene er omtrent like tidkrevende og følgelig svært utslagsgivende for arkitekthonoraret.å, tilbake til hovedsprsmålet...

Hva koster arkitekttjenester?

Det beste svaret jeg kan gi er en indikasjon på utgifter over tid. Hvis alt arbeidet jeg skal gjøre “går på skinner”, hvis vi ikke møter noen overraskelser eller hindringer underveis, så vil kostnader med en arkitekt fordele seg noenlunde slik som grafen viser. Ihvertfall hvis du jobber sammen med meg. Hos andre kontorer kan det fortone seg annerledes. 

Som du ser har jeg lagt opp arbeidet slik at utgiftene deres er lave i starten. Dette for at vi først skal ta oss tid til å bli litt kjent, opparbeide en felles forståelse for omfang og kartlegge deres ønsker, men også for å bli trygge på kommunale rammebetingelser. Da har dere lavere utgifter i starten og jeg har mindre risiko for å komme med forslag som vil måtte gjøres om igjen.

Etterhvert som vi bli tryggere går jeg igang med et skisseforslag, anbudsrunder, søknader og arbeidstegninger. Det er mye arbeid og koster følgelig mye penger, men da har vi allerede hatt en del runder sammen.

Hvor kan du spare penger?

Noen mener at det å benytte en arkitekt er en kostbar affære. Det virkelige spørsmålet er om du har råd til ikke å bruke en arkitekt?

Vi arkitekter liker å påpeke at det endelige resultatet er et hus du skal bo i lenge og at investeringen med en arkitekt blir marginal i forhold til det du får igjen. Det utsagnet kan virke noe diffust, men ett konkret eksempel er: hvis en arkitekt tegner og planlegger en bolig godt kan man ofte redusere arealet betraktelig og allikevel inneholde de samme funksjonene og kvalitetene.

Ta en typisk enebolig på 300 m2. Hvis den reduseres med 30 m2 (10%) pga. god planlegging og arealeffektive løsninger så har du spart inn omlag 500–800.000 kr. Det skal fryktelig mange vennetjenester, enormt lukrative rabatter og massiv egeninnsats for å kunne matche en slik besparelse.

Skal du spare penger bygg arealeffektivt og med god løsninger. Det er her skoen virkelig trykker hvis man seriøst vil spare penger, ikke i arkitekthonoraret.

16/03/2020

Hvordan få huset ditt til å bli finere med tiden?

Er du en av de som ønsker å bruke minst mulig tid på vedlikehold av hus og hage, eller er du en av de som synes det er givende med vedlikehold? Personlig er jeg glad i vedlikehold og er ofte fristet til å si: uten noe vedlikehold så blir det ikke bra!

Read more

11/03/2020

Hvordan velge arkitekt?

For huseiere som ønsker å engasjere en arkitekt er det viktig å oppsøke en arkitekt som har den innstilling og arbeidsmetode du er komfortabel med. Du vil tilbringe betydelig tid med arkitekten og hvis du ikke liker denne personen kommer det ikke til å bli et givende prosjekt. Rådfør deg derfor godt når du velger […]

Read more