Tilbygg i Bærum

Ombygging og utvidelse av kjøkken i et typisk kataloghus fra 70-tallet.

Navigasjon

Gjør boligen din vakrere, ikke bare større!

Tilbygg, påbygg, kjeller? Bortover, oppover eller nedover? Før du tar valget om å utvide, ta et steg tilbake og tenk deg litt om…

Hvorfor vil du bygge noe som ser stygt ut bare for å få mer plass?

Jeg ser utrolig mange dårlige utvidelser. En vanlig feil mange gjør er å ringe en byggmester og be de komme på befaring umiddelbart. Kanskje er jeg farget av å være arkitekt, men de aller fleste hus vil nyte svært godt av noen innspill fra en arkitekt. Jeg er tilhenger av å bringe inn entreprenøren tidlig i prosessen, men for å si det litt direkte: entreprenører bygger og arkitekter planlegger. Det er alltid verdt tiden, tålmodigheten og penger å utforske de muligheter som ligger helt i starten av ombyggingen. Sett av noen måneder til å finne den beste løsningen for ditt hjem og din lommebok. Kan du løse problemet på en annen måte?

Når jeg blir bedt om å tegne en utvidelse spør jeg mange spørsmål. Hvorfor vil du gjøre dette? Er du villig til å investere så mye i dette huset? Trenger du å utvide eller kan det eksisterende huset bygges om? Behøver du virkelig alle de rom eller kan fleksible løsninger være en tanke å ta videre?


For ikke så lang tid tilbake så ble jeg engasjert av en kunde som i utgangspunktet var fast bestemt på å utvide badet slik at det skulle bli god plass til et badekar og en rullestol. Etter befaring og et innledende møte trakk jeg meg tilbake til kontoret og satte meg ned for å undersøke mulighetene. Til slutt presenterte jeg et forslag hvor huset istedet ble utvidet med et ekstra soverom og konvertere det eksisterende soverommet til bad og vaskerom. Dette viste seg å være en vinn-vinn situasjon både med tanke på dagens umiddelbare behov, men også for fremtidige behov. Ved en grundig gjennomgang av muligheter kan man utvikle en overordnet plan for både nåværende og fremtidige behov.


Hva er de fysiske og juridiske begrensningene som du må arbeide innenfor og som vil påvirke plassering, hvordan og hvor mye du kan bygge på huset ditt? Hvilke reguleringsbestemmelser er førende? Er bestemmelsene gamle eller urimelige og er kommunen motivert til fortetting i området ditt? Det finnes ingen fasit da hver enkelt hus behandles individuelt, men for å forutse potensielle utfordringer så hjelper det ofte å sette seg inn i naboenes synspunkt. Hva tenker de om planene dine? Hvordan vil dette påvirke deres tomt? Synker salgsverdien? Innsyn på badet? Mer skygge i hagen? Ubehagelig med naboens nye takterrasse? Med litt omtanke og kreativitet klarer en alltid å få til begge deler - både praktisk og vakkert. Gjør huset ditt vakrere, ikke bare større!


Men hva er et vakkert tilbygg? Helt uavhengig av byggestil er det en avgjørende faktor for hele prosjektet. Gjør man feil her er det svært vanskelig å få til et godt sluttresultat.

 

PROPORSJONER !

Dette er den estetiske bærebjelken i hele prosjektet. Er proporsjonene feil, som f.eks. et altfor stort hus på en liten tomt, så kan ikke selv de mest eksklusive materialene hjelpe på helhetsinntrykket. Det vil bli feil uansett. Forholdet mellom bolig og tilbygg må være riktig. De må stå i riktig proporsjon til hverandre.


Å få dette til er vanskeligere enn mange tror, for noe som virker lite ett sted kan være for stort et annet. Dette har mye med fysiske størrelser å gjøre, men ikke utelukkende. To identiske bygg, ett i tre og ett i betong, vil oppleves svært ulike. Et tilbygg som står i kontrast til hovedhuset vil ofte kreve mer oppmerksomhet visuelt og derfor virke større enn det faktisk er. Noen ganger kan dette være riktig, andre ganger feil. Hva gjør tilbygget med hovedhuset? Virker tilbygget tungt og massivt ift. eksisterende hus og hvordan påvirker dette balansen mellom nytt og gammelt? Får det helheten til å fremstå som bedre tilpasset tomten? Hvordan bygges tilbygget inn i hovedhuset? Som en sømløs overgang mellom nytt og gammelt eller står de i kontrast til hverandre?


Et nytt tilbygg kan ofte være en anledning til å foreta endringer i den eksisterende bolig slik at man oppnår en bedre helhet. Jeg har gjort mange tilbygg og ved de fleste anledninger så har kunden selv etterhvert oppdaget at små tilbygg kan bringe med seg mange muligheter. Det kan av og til føles litt som om utvidelsen er nøkkelen til en vesentlig forbedring av hele bygget. En liten endring, men med store ringvirkninger.