Einar Wahlstrøm MNAL
Navigasjon

Hvordan velge arkitekt?

For huseiere som ønsker å engasjere en arkitekt er det viktig å oppsøke en arkitekt som har den innstilling og arbeidsmetode du er komfortabel med. Du vil tilbringe betydelig tid med arkitekten og hvis du ikke liker denne personen kommer det ikke til å bli et givende prosjekt. Rådfør deg derfor godt når du velger arkitekt.

 
Begynn med å lage en liste over aktuelle arkitekter for deg.

1) Undersøk nettsidene til Norske Arkitekters Landsforbund (NAL). Her kan du finne arkitekter etter geografisk beliggenhet. Dette er en fin måte å bli kjent med arkitektene som jobber i ditt område før du kontakter dem direkte. Mange firmaer har nettsider hvor de viser sitt arbeid.

 Når du har laget en liste over arkitektkontorer begynner elimineringsprosessen.


2) Kontroller medlemskap i NAL.
Selv om arkitekter i Norge ikke er pålagt å være medlem av NAL betyr et medlemskap i forbundet at arkitekten har godkjent utdannelse og følger dens retningslinjer om videreutdanning. Svært mange aktører i byggebransjen kaller seg arkitekter ettersom tittelen arkitekt ikke er beskyttet i Norge. Hvis personen benytter tittelen sivilarkitekt eller benevnelsen MNAL kan du være trygg på at personen har godkjent utdannelse.

3) Kontroller statlig godkjenning.
Arkitektkontorets godkjenning kan enkelt sjekkes på nettsiden til Direktoratet for byggkvalitet. Einar Wahlstrøm MNAL er godkjent i tiltaksklasse  2, dvs. for bolig og næringsbygg opptil 5000 m2, samt vernet bebyggelse og landskap.

4) Hvilken kompetanse og spesialisering har kontoret?
Går du med tanker om en utvidelse eller et nytt hjem, ta kontakt med de arkitektene som konsentrerer seg om boligbygging. Velg bort de (ofte store) kontorene som hovedsaklig gjør næringsbygg og kommersielle boligprosjekter. Med det mener jeg ikke å si at de er uegnet for å håndtere denne type prosjekter, men sannsynligvis vil de ikke ha relasjoner med rett type konsulenter og entreprenører som spesialiserer seg på boligprosjekter. I noen tilfeller kan det også ha med bedriftskultur å gjøre: Små bedrifter er ofte smidigere og ha lettere for å forholde seg til personlige og uprofesjonelle kunder.


Forhåpentligvis sitter du nå igjen med noen navn på listen over firma du kunne tenkt deg å undersøke ytterligere.


5) Send nå ut forespørsler og lag en felles epost til alle på listen din hvor du forklarer prosjektet i hovedtrekk. Hvis du har reguleringskart og bestemmelser for tomten er det helt flott om du legger dette ved. Gjerne også noen bilder. Som oftest er dette tilstrekkelig for at arkitekten skal kunne danne seg et bilde av oppdragets omfang og karakter, og dermed kunne gi en pekepinn på pris. Hvis du ble henvist av en tidligere kunde så er det alltid hyggelig å nevne dette i eposten.


6) Inviter arkitekten til en befaring da dette er en fin måte å finne ut hvorvidt arkitekten og du kommer til å samarbeide godt sammen. Du skal jobbe sammen med arkitekten i lang tid fremover så bruk god tid på dette. Still spørsmål og ikke vær redd for å dele den emosjonelle siden av prosjektet med arkitekten. Dykk under den pragmatiske overflaten av "Jeg vil ha et påbygg!» når du egentlig ønsker "et rom hvor jeg kan trekke meg bort og føle at jeg sitter i toppen av et tre.».

 

Lykke til.